top of page
Open Site Navigation
Dette er bærekraft i praksis

Dette er bærekraft i praksis

12. desember 2022

El-Watch AS setter igang et stort innovasjonsprosjekt innen sensorbasert vedlikehold for industrien.

Forbrukeren er ballets dronning

Forbrukeren er ballets dronning!

21. november 2022

Så enkelt og så komplisert er fremtidens muligheter for norsk mat, mener Elisabeth Morthen, direktør Gartnerhallen SA.

Kan vannhyasint brukes til dyrefor

Kan vannhyasint brukes til dyrefôr?

17. november 2022

Planten blir kalt «The terror of Bengal» opprinnelig hjemmehørende i Amazonas, men er nå spredt til mange steder i varme områder. Planten er et betydelig problem fordi den totalt kan dekke ferskvannsoverflater. Orkel tar turen til Kenya for å undersøke om ugress kan bli fôr.

Trøndersk innovasjon ut i verden

Trøndersk innovasjon ut i verden

10. november 2022

På Orkels lokaler i Fannrem fikk deltagere på Agritech Cluster høre om trønderske suksesshistorier.

Nå er det bondens tur

Nå er det bondens tur!

26. oktober 2022

Uten bønder forsvinner mye av leverandørindustrien, foredlingsindustrien, og matvareindustrien. Agritech Cluster har bonden i sentrum av innovasjon og forskning.

Mære landbruksskole - en samhandlingsarena

Mære landbruksskole - en samhandlingsarena

6. oktober 2022

Mære landbruksskole er en samhandlingsarena og et aktivt treffpunkt for studenter, gårdbrukere, bedrifter og FoU-miljø.

Samarbeid på tvers av næringer

Samarbeid på tvers av næringer

7. september 2022

Det var en spennende, interessant og faglig tung forsamling som deltok fysisk og digitalt på prosjektverksted Akvaponi hos Val FoU.

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

16. august 2022

Gladnyhet for landbruket! Målrettet jobbing mot økt brannsikkerhet på gården gir resultater.

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

9. august 2022

NTNU har siden januar 2022 drevet et forskningssamarbeid med NIBIO, SINTEF og Ruralis for å finne ut hva som er viktige bærekrafttema for lokale mataktører.

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

27. juli 2022

Praten gikk livlig da små og store aktører fra blå og grønn sektor møttes til matfaglig seminar under Trøndersk Matfestival.

Forskning for bærekraft

Forskning for bærekraft

27. juni 2022

Forskningsrådet investerer 116 millioner kroner til forskning og innovasjon innen landbruk, mat og trebruk. Blant annet er det prosjekter som skal se på å redusere plastbruken når man lager rundballer, lage gjødsel fra avfall fra fiskeoppdrett og utforske bruken av droner, roboter og sensorer til presisjonsjordbruk.

Ny jordbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt

Ny jordbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt

23. juni 2022

Mange deltok ivrig i diskusjonene da fem grønnsaksprodusenter satte behovet for automasjon og elektrifisering på agendaen.

Siste nyheter

bottom of page