Open Site Navigation
Samarbeid på tvers av næringer

Samarbeid på tvers av næringer

September 7, 2022

Det var en spennende, interessant og faglig tung forsamling som deltok fysisk og digitalt på prosjektverksted Akvaponi hos Val FoU.

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

August 16, 2022

Gladnyhet for landbruket! Målrettet jobbing mot økt brannsikkerhet på gården gir resultater.

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

August 9, 2022

NTNU har siden januar 2022 drevet et forskningssamarbeid med NIBIO, SINTEF og Ruralis for å finne ut hva som er viktige bærekrafttema for lokale mataktører.

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

July 27, 2022

Praten gikk livlig da små og store aktører fra blå og grønn sektor møttes til matfaglig seminar under Trøndersk Matfestival.

Ny jordbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt

Ny jordbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt

June 23, 2022

Mange deltok ivrig i diskusjonene da fem grønnsaksprodusenter satte behovet for automasjon og elektrifisering på agendaen.

Forskning for bærekraft

Forskning for bærekraft

June 27, 2022

Forskningsrådet investerer 116 millioner kroner til forskning og innovasjon innen landbruk, mat og trebruk. Blant annet er det prosjekter som skal se på å redusere plastbruken når man lager rundballer, lage gjødsel fra avfall fra fiskeoppdrett og utforske bruken av droner, roboter og sensorer til presisjonsjordbruk.

Den koster 2,3 millioner - og kan bli en revolusjon

Den koster 2,3 millioner - og kan bli en revolusjon

June 21, 2022

Les kommentaren Kato Nykvist skrev i Adresseavisen etter klyngemøtet i Vanvikan i juni.

Brannsikring på gården

Brannsikring på gården

June 17, 2022

2 av 3 branner i landbruket starter i det elektriske.

Framtidens jordbruksteknologi

Framtidens jordbruksteknologi

June 16, 2022

Ingenting å si på engasjementet da representanter fra hele verdikjeden deltok på vårt klyngetreff 16. juni!

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

June 9, 2022

Norsk Kylling er den første produsenten i verden som i stor skala kan levere kylling sertifisert etter en ny dyrevelferdsstandard utviklet av verdens ledende dyrevernsorganisasjoner. Dyrevernalliansen i Norge applauderer.

Hvordan ble bondens melketanker miljøvennlige?

Hvordan ble bondens melketanker miljøvennlige?

May 28, 2022

- Dette startet som et forsøksprosjekt hvor både TINE, SINTEF og NTNU var involvert, forteller fabrikksjef Atle Monsås fra Skala Fabrikk AS i Trondheim. Nå har vi levert over 500 tanker, og det kommer til å bli flere.

Norturas første bærekraftrapport - Matforsyning for fremtiden

Norturas første bærekraftrapport - Matforsyning for fremtiden

May 20, 2022

Nortura har i mai lagt fram sin første bærekraftrapport – «Matforsyning for fremtiden» for året 2021. Rapporten skal være et årlig vitnemål for hvordan Nortura leverer på sine målsettinger.

Siste nyheter

Agritech Cluster - lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

KONTAKT   OM OSS   BLI MEDLEM   PERSONVERN

© 2022 Agritech Cluster