top of page

Om Agritech Cluster

Agritech Cluster skal bidra til å styrke norsk jordbruksproduksjon gjennom utvikling og bruk av ny teknologi i bærekraftige løsninger gjennom hele jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge. 

Agritech Cluster startet opp i januar 2022 som et initiativ fra jordbruksnæringa i Midt-Norge. Det er konstituert en styringsgruppe bestående av representanter fra medlemmene med bonde Jørn Magne Vaag som styringsgruppeleder. Hege Michelsen Kolstad er klyngeleder og ansvarlig for den daglige driften.

Klyngen skal 

 • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

 • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

 • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

 • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Styringsgruppe for Agritech Cluster

 1. Styreleder (sykmeldt): Jørn Magne Vaag, bonde - jmvaag@gmail.com - 926 33 609

 2. Fungerende styreleder: Aslaug Rustad, Oi! Trøndersk Mat og Drikke - aslaug.rustad@oimat.no - 926 90 237

 3. Kjell Stokbakken, Norsk Kylling - kjell.stokbakken@norsk-kylling.no - 920 10 785

 4. Jostein Sandvik, AutoAgri - jostein@autoagri.no - 400 06 027

 5. Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri - Bjorn.Oddvar.Stabbetorp@felleskjopet.no - 950 29 880

 6. Cecilie Arnesen Hultmann, Nortura - cecilie.hultmann@nortura.no - 468 27 489

 7. Truls Hansen, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag - truls.hansen@nlr.no - 911 16 181

 8. Tove Jystad, Landbrukets klima- og energisenter - tovjy@trondelagfylke.no - 414 13 441

 9. Turid Strøm, NORSØK - turid.strom@norsok.no - 407 69 922

 10. Johan Olav Valseth Lian, SpareBank 1 SMN - johan.olav.lian@smn.no - 924 69 721

 11. Varamedlem: Hilde Kjersem Kolberg, Midt-Norsk Landbruksråd - hildekjersem@gmail.com - 908 32 134

Ønsker dere å bli medlem?

Klyngen skal

 

 • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

 • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

 • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

 • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Bli medlem

Kick-off 21. april 2022

Torsdag 21. april 2022 arrangerte Agritech Cluster kick-off for bedriftene og aktørene som står bak klyngeinitiativet. Klyngen skal eies av sine medlemmer, og på arrangementet samlet klyngen bedrifter på tvers av verdikjeden. Bedriftene presenterte seg og la det første grunnlaget for å styrke samhandlingen og prosjektarbeidet mellom aktørene.​

FNs bærekraftsmål

Agritech Cluster støtter FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klyngen skal jobbe for:

 • fossilfri maskinpark i jordbruket innen 2030, tilsvarende en reduksjon på inntil 1,43 millioner tonn CO2 ekvivalenter pr år

 • å øke selvforsyningsgraden til minst 50 % på energibasis (kJ) produsert i norsk jordbruk på norsk fôr og fôringredienser innen 2030

 • etablere standarder for måling av bærekraft i verdikjeden for matproduskjon fra norsk jordbruk innen 2025

 

Vi har valgt ut følgende av FNs bærekraftsmål som Agritech Cluster skal være med å bidra til å løse:

Fnavn Enavn

Tittel

Tel: 900 00 000

Fnavn Enavn

Tittel

Tel: 900 00 000

Fnavn Enavn

Tittel

Tel: 900 00 000

Fnavn Enavn

Tittel

Tel: 900 00 000

Fnavn Enavn

Tittel

Tel: 900 00 000

Fnavn Enavn

Tittel

Tel: 900 00 000

Styringsgruppe for Agritech Cluster

Jørn Magne Vaag

Bonde

Styreleder

926 33 609

Jostein Sandvik

AutoAgri

Styremedlem

400 06 027

Kjell Stokbakken

Norsk Kylling

Styremedlem

920 10 785

Bjørn Stabbetorp

Felleskjøpet Agri

Styremedlem

950 29 880

Cecilie Arnesen Hultmann

Nortura

Styremedlem

468 27 489

Truls Hansen

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Styremedlem

911 16 181

Tove Jystad

Landbrukets klima- og energisenter

Styremedlem

414 13 441

Johan Olav Valseth Lian

SpareBank 1 SMN

Styremedlem

924 69 721

Hilde Kjersem

Midt-Norsk Landbruksråd /
Møre og Romsdal Bondelag

Varamedlem

908 32 134

Aslaug Rustad

Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Styremedlem

926 90 237

bottom of page