top of page

Årets ledertalent 2024 er kåret

mandag 27. mai 2024

Tekst og foto: Næringsforeningen i Trondheimsregionen/Kenneth Stoltz

Nina Kleven er Årets ledertalent

Gjennom hele hennes lederskap har Nina Kleven fra Elotec prioritert kulturbygging og samhandling på tvers av avdelinger og lokasjoner. Som leder er hun ydmyk, og hun har et genuint ønske om at de rundt seg skal lykkes og utvikle seg. Forrige uke stakk hun av med prisen "Årets ledertalent 2024".

Adecco Group og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved fagrådene Ung Arena og Ledelse, står bak kåringen som fant sted på Britannia Hotel i Trondheim.


Flere viktige roller

Nina Kleven bærer flere viktige hatter i Elotec, et stolt trøndersk familieselskap som er kjent for å utvikle teknologi som ikke bare redder liv, men også beskytter verdier. Som leder for strategi- og forretningsutvikling i selskapet har Nina vært sentral i arbeidet med å styrke markedsposisjonen til Elotec. I tillegg til hennes rolle som leder for strategi og forretningsutvikling, er Nina også styreleder i Elotec og deler eierskapet av to operative selskap sammen med sin bror Kristian.


- Elotec er en innovativ trøndersk bedrift med hovedmålet samfunnsnytte, vi redder liv og verdier med alarm og overvåking for å skape tryggere hverdager. Dette gjøres med et enormt fokus på utvikling av innovative samfunnsnyttige løsninger. Senest forrige uke ble Elotec, som eneste private aktør, tildelt 20 millioner kroner fra forskningsrådet til å utvikle radarteknologi til å overvåke pust og bevegelse i helsesektoren. Denne teknologien er allerede installert på arrester og fengsler i Norge og utlandet, forklarer Kleven.


I 2009 tok Elotec over selskapet Otretec, hvor Nina har spilt en sentral rolle siden 2011. Under hennes ledelse sammen med de ansatte har selskapet gått fra å slite med underskudd og stå på randen av konkurs, til å oppnå sunn drift og imponerende vekst. Nina har vært ansvarlig for å etablere og utvide ulike avdelingskontorer i flere store byer, og har også spilt en nøkkelrolle i å styrke Elotecs eksport- og næringssatsing.


Gjennom hele hennes lederskap har Nina prioritert kulturbygging og samhandling på tvers av avdelinger og lokasjoner. Som leder er hun ydmyk, og har et genuint ønske om at de rundt seg skal lykkes og utvikle seg.


- Kulturen i Elotec er det jeg er mest stolt av å ha bidratt til.

– For meg er det å bidra til utvikling av mennesker viktig. Se at de jeg jobber med lykkes av å dele kunnskap og løfte hverandre. Jeg er stolt av å si at jeg nesten aldri tar beslutninger alene, sier en rørt Nina Kleven.


Nina er født i 1987. Som bakgrunn har Nina fullført en Bachelorgrad i markedsføring ved Handelshøyskolen Bi Trondheim. Nina er med i SpareBank1 SMN sitt representantskap, og jobber samtidig med Elotec-konsernets søsterselskaper, interesser og eierskap.

bottom of page