top of page

Fra fjøs til sykehus!

mandag 12. februar 2024

Tekst: FI-Fremtidens Industri. Foto: Randi Grethe Kalseth-Iversen/OPP

Elotec og innovasjon innen helseteknologi

I flere tiår har Elotec vært en pådriver for brannsikring av landbruket, og bedriften har for lengst tatt en ledende rolle innen fagområdet. Ved hjelp av innovativ sensorteknologi har utallige dyr berget livet og storbranner har blitt avverget. Nå vil bedriften fra Oppdal utvikle teknologi som kan revolusjonere helsevesenet.


Det ble nylig kjent at Elotec fikk 20 millioner fra Forskningsrådet til utvikling av sitt «EloCare»-konsept. Det som startet som en innovasjonskontrakt i regi av Innovasjon Norge ved Trondheim sentralarrest, har resultert i at Elotec i dag har rammeavtaler med både Kriminalomsorgsdirektoratet og Politidirektoratet på tilsvarende systemer innen fengselsvesenet. Like fullt, planen deres har hele tiden vært å få medisinsk godkjenning for bruk i helsevesenet.Økt pasienttrygghet


Det nye produktet skal kunne måle pustefrekvens kontaktløst, kontinuerlig og automatisk fra et punkt i taket. Dette skal gjøres gjennom ny radarantenneteknologi og avansert signalbehandling. Målet er å øke pasientenes trygghet og redusere belastningen for helsepersonell. Den nye løsningen skal innføres både i spesialist- og kommunalhelsetjenesten.
– En tillitserklæring


Prosjektet har en totalramme på 45 millioner kroner, og daglig leder i Elotec, Jan Kleven, er mer enn fornøyd med tildelingen. 


– De har tro på oss, de har tillit til at vår løsning skal bidra til å skape innovasjon i helsevesenet. Det setter vi enormt stor pris på, sier Kleven.


Prosjektets partnere vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.


Foto under: Fra World Police Summit 2023 i Dubai, hvor Elotec opplevde stor internasjonal interesse for Elotec EloCare i fengsel og arrest-segmentet. Fra venstre: Arber Mehaj, Kristian Kleven, Glenn Arne Blostrupmoen, Jan Kleven, Fredrik Nymo og Erlend Voll.

bottom of page