top of page

Medlemmer og deltakere

50 virksomheter fra hele verdikjeden har støttet Agritech Cluster og ønsker å delta i klyngeinitiativet. I klyngearbeidet vil virksomhetene bidra med kompetanse, delta i aktiviteter og prosjekter som er relevante for seg. Virksomhetene bidrar til å initiere nye aktiviteter og samarbeidsprosjekter i klyngen når de ser muligheter for det, og til positiv synlighet for klyngen og jordbruksnæringen. 

 

Klyngen skal eies av sine medlemmer, og Agritech Cluster inviterte virksomhetene til kick-off samling hos Norsk Kylling torsdag den 21. april 2022. 

 

Bak initiativet står bedrifter i alle faser, og har foreløpig mest av godt etablerte virksomheter. Disse har kraft til å bestille nye løsninger, noe som kan stimulere til ny teknologiutvikling og mer gründerskap. Kombinasjon av unge teknologiselskaper sammen med etablerte organisasjoner, kan utløse nye teknologier, produkter og gründerbedrifter i hele verdikjeden.

Bli medlem i Agritech Cluster

Klyngen skal

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Virksomhetene bak Agritech Cluster:

ABCHAR
Agdir
Agrilogg
Arve Johan Goa
AutoAgri
Biodrone
Bryte Batteries
Duun Industrier
Eiksenteret
El-Watch
Elotec
Erling Olstad AS
Felleskjøpet
Findmy
Framom
HVACS
Herbjørn Kolstad
Inderøy Slakteri
Innveno
Landbruk Nordvest
Landbrukets Dataflyt
Landbrukets klima og energisenter
Lyng Triangel
Mediaas Søndre
Midt-Norge Slakteri
Midt-Norsk Landbruksråd
Mimir
Mære landbruksskole
Møre og Romsdal Bondelag
NIBIO
NORD universitet
NTNU
NTNU Food Forum
Nofence
Nordisk Biogass
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Kylling
Norsk Landbruksrådgivning
Norsøk
Nortura
Oi! Trøndersk Mat og Drikke
Ola Fiskvik
Orkel
Quantafuel Kristiansund
Ren Røros
Reppe Søndre
Ruralis
RÅGO
SINTEF
Skala
Skjetlein videregående skole
Solli Bioenergi AS
SpareBank 1 SMN
Svanem Biogass
T:lab
TINE
The Farm Society
Tingvoll Ull
Trøndelag Bondelag
Val FoU
Vamec
VinGrip Energy AS
Woolero AS

Samarbeidspartnere

Siva
InnovArena
Norsk Landbrukssamvirke
WoodWorks Cluster
Renergy
Ocean Autonomy Cluster
NCE Aquatech Cluster
Fremtidens Industri
Bioverdi prosjektet
Namdal regionråd
BGINN
AgriForsk
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Norges forskningsråd
Connect
Trøndelag fylkeskommune
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Trøndelag
Møre og Romsdal fylkeskommune
Innovasjon Norge
bottom of page