top of page

Fyll inn skjemaet nedenfor

Takk for din innmelding!

Kontaktperson

Last opp fil

Bli medlem

Bak klyngeinitiativet Agritech Cluster står 50 virksomheter med tyngdepunkt i Midt-Norge. 

Klyngen skal 

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraft og driftsoptimalisering

 

Jordbruksteknologi er i ferd med å bli et av verdens raskest voksende markeder. Store norske selskaper som produsenter av kunstgjødsel og landbruksmaskiner er allerede tungt inne i de fleste store globale markedene. Siden tusenårsskiftet har vi sett en ny og spennende utvikling, der det har vokst frem en underskog av unge, innovative teknologiselskaper som tilbyr bærekraftige løsninger til hele spekteret av primærprodusenter, som kornbønder, frukt- og bærdyrkere, eller kjøtt- og melkebønder. 

Hovedmålet med Agritech Cluster er å utnytte disse mulighetene ved å kombinere partnere fra jordbrukets verdikjede for å utvikle og ta i bruk ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom verdikjeden. Gjennom samarbeid, felles initiativ og prosjekter styrker klyngemedlemmene Norge som en arena for innovasjon og utvikling av jordbruket.

Ved opptak av medlemmer legges det vekt på at medlemmene tilfører supplerende kompetanse i verdikjeden, bidrar aktivt i samarbeid, og inngår som medlem- og eier på lik linje med eksisterende medlemmer. Klyngen har egne vedtekter som uttrykker forventningene til medlemmenes engasjement, størrelsen på egeninnsats og medlemskontingent.

Medlemskategorier og kontingenter for Agritech Cluster i 2022:

AS/SA over 100 ansatte    kr. 30.000,-

AS/SA 50-100 ansatte      kr. 10.000,-                         

AS/SA 20-49 ansatte         kr. 6000,-

AS/SA 5-19 ansatte            kr. 4000,-

AS/SA 1-4 ansatte              kr. 1500,-

Faglag                                      kr. 0,-

Gründerbedrifter 0-5 år     kr. 0,-

Stiftelser                                 kr. 0,-

Universitet, høgskole, vgs. kr. 0,-

 

Ønsker du å bli medlem? Fyll og send inn skjemaet nedenfor.

Medlemskategorier og kontingenter for Agritech Cluster i 2022

AS/SA over 100 ansatte

kr. 30.000,-

AS/SA 50-100 ansatte

kr. 10.000,-

AS/SA 20-49 ansatte

kr. 6.000,-

AS/SA 5-19 ansatte

kr. 4.000,-

AS/SA 1-4 ansatte

kr. 1.500,-

Faglag

kr. 0,-

Gründerbedrifter 0-5 år

kr. 0,-

Enkeltpersonsforetak (bønder)

kr. 0,-

Stiftelser

kr. 0,-

Universitet, høgskole, vgs.

kr. 0,-

Ønsker du å bli medlem? Fyll og send inn skjemaet nedenfor.

bottom of page