top of page

Landbruk og beredskap

fredag 12. april 2024

Landbruk og beredskap

Tidligere i vinter samlet nærmere 170 personer seg til dagskonferanse om landbruk og beredskap i Molde.

- Nå er det alvor


Det sa Elisabeth Vik Aspaker, nestleder i Totalberedskapskommisjonen: 


- Det er behov for et taktskifte. Vi må ha en matberedskap basert på norske råvarer og produksjon. Norsk jordbruksproduksjon må økes, og vi må produsere mat i hele landet.Mangler kunnskap


Bjørn Martin Ørvim fra Riksrevisjonen slo fast at Norge ikke er godt nok forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten oppstår:


- Forvaltninga mangler kunnskap om hvilket potensial vi har for å omstille matproduksjonen eller matforbruket i en krisesituasjon.


Norsk selvforsyning skal økes til 50 prosent, noe som vil kreve en massiv økning av norsk produksjonen.


- I dag har vi store jordbruksarealer ute av drift, og driveplikten følges opp for dårlig. Arealressursene i jordbruket blir ikke forvalta på en fullt ut bærekraftig måte, særlig fordi betydelige jordbruksareal av god kvalitet bygges ned, avsluttet Øvrim.


Videre ble blant annet viktigheten av beredskapslager, beredskapsplanlegging, regionalt tilstedeværende næringsmiddelindustri, økte inntekter til bonden og et sterkt tollvern diskutert.Kunnskapsmiljøet på Tingvoll deltok med stand


- Jeg vil oppsummere dagen med å slå fast at Norge må verne betydelig bedre om både dyrkamarka og bønder, sa Rose Bergslid fra Agritech Cluster/NORSØK. 


Sammen med Unni Støbet Landet og Håvard Steinshamn fra NIBIO og Sara Hansdotter fra NORSØK deltok hun på stand (bildet over).

bottom of page