top of page

Om Agritech Cluster

Agritech Cluster er en midtnorsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Klyngen skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Medlemmer og deltakere

Agritech Cluster skal fremme utvikling av ny teknologi, løsninger og produkter i bærekraftige løsninger for jordbruket. Slik utvikling skjer både i regi av oppstart-selskaper, og store og små veletablerte foretak.

Siste nyheter

Kan kortreiste klær reise norsk klesindustri?

7. desember 2023

«Klesproduksjon er ein av miljøverstingane globalt. Me må bli meir lokale»

Fra missing link til klynge

4. desember 2023

Workshops, en kartleggingsstudie av råstoff, og flere forskningsprosjekt. Dette er bare noe av det som har kommet ut av Bioverdi-prosjektet. Men visste du at Bioverdi også er fødestedet for Agritech Cluster?

Bioverdi: Økt verdiskapning fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektoren

20. november 2023

Hvilke synergier finnes i disse tre sektorene? Hva kan næringene lære av hverandre? Finnes det nye varestrømmer og verdier mellom sektorene? Dette er bare noen av spørsmålene prosjektet Bioverdi skal finne svaret på.

Bli medlem i Agritech Cluster

​Klyngen skal

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

bottom of page