top of page
Open Site Navigation

Om Agritech Cluster

Agritech Cluster er en midtnorsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Klyngen skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Medlemmer og deltakere

Agritech Cluster skal fremme utvikling av ny teknologi, løsninger og produkter i bærekraftige løsninger for jordbruket. Slik utvikling skjer både i regi av oppstart-selskaper, og store og små veletablerte foretak.

Siste nyheter

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

26. mai 2023

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos bedriftene i Agritech Cluster og de andre klyngebedrifter de er tilknyttet.

Fremtidens mat engasjerer studentene

8. mai 2023

Mat er livsviktig for oss i dag og for fremtidige generasjoner. Gjennom faget Eksperter i team har studenter fra NTNU sett på hva vi kan gjøre for å sikre nok, sunn og trygg mat i fremtiden.

Ny doktorgrad forener sirkulærøkonomi og dyrehelse

7. mai 2023

Norsøk-forsker og veterinær Berit Blomstrand forsvarte nylig doktorgraden sin ved Universitetet i København.

Bli medlem i Agritech Cluster

​Klyngen skal

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

bottom of page