top of page
Open Site Navigation

Om Agritech Cluster

Agritech Cluster er en midtnorsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Klyngen skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Medlemmer og deltakere

Agritech Cluster skal fremme utvikling av ny teknologi, løsninger og produkter i bærekraftige løsninger for jordbruket. Slik utvikling skjer både i regi av oppstart-selskaper, og store og små veletablerte foretak.

Siste nyheter

Dette er bærekraft i praksis

12. desember 2022

El-Watch AS setter igang et stort innovasjonsprosjekt innen sensorbasert vedlikehold for industrien.

Forbrukeren er ballets dronning!

21. november 2022

Så enkelt og så komplisert er fremtidens muligheter for norsk mat, mener Elisabeth Morthen, direktør Gartnerhallen SA.

Kan vannhyasint brukes til dyrefôr?

17. november 2022

Planten blir kalt «The terror of Bengal» opprinnelig hjemmehørende i Amazonas, men er nå spredt til mange steder i varme områder. Planten er et betydelig problem fordi den totalt kan dekke ferskvannsoverflater. Orkel tar turen til Kenya for å undersøke om ugress kan bli fôr.

Bli medlem i Agritech Cluster

​Klyngen skal

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

bottom of page