top of page

Om Agritech Cluster

Agritech Cluster er en norsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Klyngen skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Medlemmer og deltakere

Agritech Cluster skal fremme utvikling av ny teknologi, løsninger og produkter i bærekraftige løsninger for jordbruket. Slik utvikling skjer både i regi av oppstart-selskaper, og store og små veletablerte foretak.

Siste nyheter

Årets ledertalent 2024 er kåret

27. mai 2024

Gjennom hele hennes lederskap har Nina Kleven fra Elotec prioritert kulturbygging og samhandling på tvers av avdelinger og lokasjoner. Som leder er hun ydmyk, og hun har et genuint ønske om at de rundt seg skal lykkes og utvikle seg. Forrige uke stakk hun av med prisen "Årets ledertalent 2024".

Landbruk og beredskap

12. april 2024

Tidligere i vinter samlet nærmere 170 personer seg til dagskonferanse om landbruk og beredskap i Molde.

Norske teknologibedrifter møter sauebonden

11. mars 2024

Småfegruppa i Agritech Cluster og EU-prosjektet Sm@RT (NIBIO) samlet sauebønder, teknologileverandører og rådgivere til en todagers workshop på Kvithamar.

Bli medlem i Agritech Cluster

​Klyngen skal

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

bottom of page