Open Site Navigation

Om Agritech Cluster

Agritech Cluster er en midtnorsk, teknologiorientert jordbruksklynge. Klyngen skal bidra til utvikling og bruk av ny landbruksteknologi i bærekraftige løsninger gjennom jordbrukets verdikjede. Målet er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

Medlemmer og deltakere

Agritech Cluster skal fremme utvikling av ny teknologi, løsninger og produkter i bærekraftige løsninger for jordbruket. Slik utvikling skjer både i regi av oppstart-selskaper, og store og små veletablerte foretak.

Siste nyheter

Samarbeid på tvers av næringer

September 7, 2022

Det var en spennende, interessant og faglig tung forsamling som deltok fysisk og digitalt på prosjektverksted Akvaponi hos Val FoU.

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

August 16, 2022

Gladnyhet for landbruket! Målrettet jobbing mot økt brannsikkerhet på gården gir resultater.

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

August 9, 2022

NTNU har siden januar 2022 drevet et forskningssamarbeid med NIBIO, SINTEF og Ruralis for å finne ut hva som er viktige bærekrafttema for lokale mataktører.

Bli medlem i Agritech Cluster

​Klyngen skal

  • ​etablere seg som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

  • styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt

  • utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

  • utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraftmerking og driftsoptimalisering

Lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

Agritech Cluster - lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

KONTAKT   OM OSS   BLI MEDLEM   PERSONVERN

© 2022 Agritech Cluster