top of page

Stor satsing på stipendiater på Tingvoll

mandag 21. august 2023

Tekst og foto: Rose Bergslid

Stor satsing på stipendiater på Tingvoll

Hos NORSØK og NIBIO på Tingvoll er det nettopp ansatt tre stipendiater. Til sammen er seks av 47 ansatte stipendiater.

Dette er viktig for rekrutering av medarbeidere og styrking av det samlede fagmiljøet innen jordbruk og naturforvaltning lokalisert på Tingvoll og for Midt–Norge generelt.


- Gjennom flere dyktige medarbeidere og godt samarbeid mellom ulike aktører kan vi øke aktiviteten for å finne gode bærekraftige løsninger for jordbruk og naturforvaltning i hele landet, sier daglig leder Turid Strøm i NORSØK.


Oversikt over de ulike fagfeltene stipendiatene jobber med:


NORSØK:

  • Rosann Johanssen – dyrevelferd med fokus på kontakt mellom ku og kalv i norsk melkeproduksjon

  • Joshua Cabell – omdanning av restråstoff fra marin sektor til høyverdig kompost for økologisk planteproduksjon

  • Maximilian Koch – effekt av fangvekster på jordhelse og potetkvalitet i økologisk potetdyrking

  • Kristian Hansen – optimal driftsintensitet i melkeproduksjonen i relasjon til miljømessig påvirkning

NIBIO:


  • Narta Elshani – bioraffinering av gras for å produsere høykvalitets proteinfôr til enmaga dyr

  • Even Unsgård – hjorteviltforvaltning og beiteskader av hjort


Bilde: Joshua Cabell, Narta Elshani, Maximilian Koch, Kristian Hansen og Even Unsgård. Rosann Johanssen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

bottom of page