top of page

SpareBank 1 SMN styrker jordbruksklynga

torsdag 14. september 2023

Tekst: Åslaug Hennissen / Foto: Nelly Sundfær Maske

SpareBank 1 SMN styrker jordbruksklynga

SpareBank 1 SMN er 200 år i 2023, og har i jubileumsåret blitt samarbeidspartner for Agritech Cluster!

SpareBank 1 SMN har etter et godt og uformelt samarbeid med  Agritech Cluster og klyngas medlemmer ved oppstart  av klynga, valgt  å formalisere et mer langsiktig samarbeid gjennom å inngå en egen avtale med jordbruksklynga.


- Gjennom vårt samfunnsutbytte bidrar vi til å skape lokale møteplasser og stimulere til samarbeid – og slik skape verdier for Midt-Norge, uttaler Bransjeansvarlig og Leder Landbruk Anja Gotvasli hos SMN om avtalen.


- Støtten fra Sparebank 1 SMN gir oss muligheten til å jobbe videre for å styrke norsk jordbruksproduksjon gjennom utvikling og bruk av ny teknologi i bærekraftige løsninger gjennom hele jordbrukets verdikjede, sier styringsgruppeleder Jørn Magne Vaag hos Agritech Cluster.


Målet med samarbeidet er å bidra til er en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon som styrker konkurransekraften til norsk mat og landbruk, bidrar til reduserte klimagassutslipp og skaper grunnlag for ny, grønn verdiskaping i Norge.

bottom of page