top of page

Ny doktorgrad forener sirkulærøkonomi og dyrehelse

søndag 7. mai 2023

Tekst og foto: Rose Bergslid

Ny doktorgrad forener sirkulærøkonomi og dyrehelse

Norsøk-forsker og veterinær Berit Blomstrand forsvarte nylig doktorgraden sin ved Universitetet i København.

Blomstrand har skrevet PhD om å behandle parasitter i drøvtyggere, med stoffer kalt tanniner som utvinnes fra trebark.


Parasitter er et stort problem, samtidig er bark et restprodukt i skogbruket som vi har store mengder av. Hvis vi klarer å begrense parasitter samtidig som vi bruker en underutnyttet naturressurs så er det vinn-vinn-vinn for drøvtyggerne, bonden og samfunnet.


Arbeidet har bevist at stoffene fungerer, nå trengs det et nytt prosjekt og en næringspartner for å ta produktet til markedet.

bottom of page