top of page

Nå er det bondens tur!

onsdag 26. oktober 2022

Tekst og foto: Nils Heldal

Nå er det bondens tur

Uten bønder forsvinner mye av leverandørindustrien, foredlingsindustrien, og matvareindustrien. Agritech Cluster har bonden i sentrum av innovasjon og forskning.


-Vi bruker timeglasset som eksempel sier Jørn Magne Vaag bonde og styreleder i Agritech Cluster.


-Over og under er forbrukerne, matvareindustrien og hele verdikjeden – i midten er bonden. På midten av timeglasset er glasset skjørt.


-I dag er bonden veldig utsatt. Vi ser det er krevende å få økonomi i produksjonen – og det er dette vi vil få til i denne klyngen – at alle over og under bonden i verdikjeden skjønner hvor viktig det er at bonden overlever.


Om lag 50 deltok på næringsgruppesamling i regi av Agritech Cluster på nye Kvithamar forsøksgård. Målet for samlingen er brukerstyrt forskning og kommersialisering av denne.


-Et godt eksempel på dette er forskningen som gjøres på betydningen av ku og kalv sammen i fjøset, sier Erica Hogstad Fjæran fra Trøndelag Bondelag.


-Et aspekt er dyrevelferd og at produktene blir bedre hvis dyra har det bra, et annet er hvordan fjøsene praktisk skal løses for å få dette til.


-Samlingen er veldig inspirerende sier klyngeleder i Agritech Cluster, Åslaug Hennissen.


-Dette er så viktig og riktig. Bonden vil være bærekraftig. Hva skal bonden gjøre i dag og i morgen for å få dette til? Vi søker etter disse svarene i Agritech Cluster, for nå er det bondens tur!

bottom of page