top of page

Klimasmarte bønder viser vei

onsdag 8. november 2023

Tekst: Åslaug Hennissen / Foto: Aslaug Rustad

Klimasmarte bønder viser vei

Bonden vil gjøre riktige valg. Hva skal bonden gjøre i dag og i morgen for å få dette til? Dette er så viktig, og vi søker etter disse svarene i AgriForsk.

Nærmere 60 deltok på Næringsgruppesamlingen til AgriForsk i regi av Agritech Cluster på nye Kvithamar forsøksgård 6. - 7. november 2023. Målet for samlingen var å løse bondens konkrete utfordringer gjennom brukerstyrt forskning og kommersialisering av denne gjennom næringsgrupper.


- I år startet vi opp to nye næringsgrupper. Den ene innen biorest og biogass og den andre innen kylling og svin. Samlingen er veldig inspirerende, det myldret av gode ideer fra alle våre sju næringsgrupper. Jeg håper spesielt de nye næringsgruppene fikk en god start, sier styringsgruppeleder Jørn Magne Vaag.


AgriForsk gir drahjelp til næringa for å ta initiativ til, og være med på å etablere og gjennomføre etterspurte FoU-prosjekter. Gjennom arbeid i næringsgruppene skaper vi tett samarbeid mellom næring, FoU-miljø og offentlig sektor og setter forskning og kommersialisering høyere på dagsorden hos bredden av jordbruksaktørene.


Et godt eksempel på dette er hvordan Frostachips forsket seg fram til verdens sunneste chips. Bedriften jobbet tett med Produsentpakkeriet Trøndelag på Frosta, som er leverandør av poteter og har samarbeid med AgriForsk. Gjennom dette samarbeidet ble bedriften koblet til SINTEF som har jobbet med både potetkvalitet og oppbevaring for Frostachips.bottom of page