top of page

Kan vannhyasint brukes til dyrefôr?

torsdag 17. november 2022

Tekst og foto: Nils Heldal

Kan vannhyasint brukes til dyrefor

Planten blir kalt «The terror of Bengal» opprinnelig hjemmehørende i Amazonas, men er nå spredt til mange steder i varme områder. Planten er et betydelig problem fordi den totalt kan dekke ferskvannsoverflater. Orkel tar turen til Kenya for å undersøke om ugress kan bli fôr.

-Orkel har allerede to eldre maskiner i Kenya, og vi ønsker å få i gang Kenya som marked, og fra Kenya ekspandere i hele Øst-Afrika. Vi tror det er enklere å selge maskiner til allerede eksisterende verdikjeder, så det er vi i gang med og da tror vi at vi har en gyllen mulighet til å teste vannhyasint, sier Sigrid Skjelstad, Business developer i Orkel.


Det var belgiske kolonister som tok med seg vannhyasinten som prydplante til kontinentet for første gang i 1850.


Vannhyasint er en av de raskest voksende biologiske organismene på jorda. Planten kan doble biomassen i løpet av 12-14 dager. En kvadratmeter med vannhyasint kan i løpet av ett år bli til over 16 000 mål. Spredningen er helt ute av kontroll mange steder i verden.


- Tidlige undersøkelser viser at vi tror vannhyasint kan brukes til fôr. Derfor reiser vi ned. Det som tidligere har blitt sett på som ugress, kan bli dyrefôr, sier Sigrid Skjelstad.

bottom of page