top of page

Fremtidens mat engasjerer studentene

mandag 8. mai 2023

Tekst og foto: Åslaug Hennissen

Fremtidens mat engasjerer studentene

Mat er livsviktig for oss i dag og for fremtidige generasjoner. Gjennom faget Eksperter i team har studenter fra NTNU sett på hva vi kan gjøre for å sikre nok, sunn og trygg mat i fremtiden.

- For å stimulere til nytenkning er det viktig at studentene tør å tenke nytt og har en innovativ holdning til nye måter å gjøre ting på, sier Eva Falch. Hun har vært så kalt Landsbyleder og ledet arbeidet med den nyoppstartede Landbyen "Fremtidens mat" i Eksperter i team.


Temaet for landsbyen er høyaktuelt, og hele 25 master- og profesjonsstudenter har gjennom vårsemesteret møtes for å jobbe sammen i tverrfaglige grupper med tematikken. Gruppene valgte selv hvilket tema de ønsket å fordype seg i, etter at blant andre vi i Agritech Cluster delte våre utfordringer og erfaringer med studentene i starten av semesteret. 


På avslutningsdagen fikk vi høre om løsninger som rebranding av "50% -disken" i nærbutikken til et trendy miljøtorg, ny teknologi for å holde oversikt over maten vi har hjemme, selvdyrkingskampanjer, vertikaldyrking av nye plantearter i Norge og forbrukerholdninger til insekter som mat.    


Takk til NTNU og Eva Falch for samarbeidet. Dette var en interessante mulighet for klynga til innsikt i et spennende, tverrfaglig studentprosjekt som vi gjerne ser mer av!


bottom of page