top of page

Forskning for bærekraft

mandag 27. juni 2022

Foto: Orkel

Forskning for bærekraft

Forskningsrådet investerer 116 millioner kroner til forskning og innovasjon innen landbruk, mat og trebruk. Blant annet er det prosjekter som skal se på å redusere plastbruken når man lager rundballer, lage gjødsel fra avfall fra fiskeoppdrett og utforske bruken av droner, roboter og sensorer til presisjonsjordbruk.

Klyngebedriften Orkel AS i Orkland kommune får 1,6 millioner kroner for å utvikle en ny teknologi for pakking av rundballer. Rundball er en ofte brukt metode for å konservere fôr. Plasten er nødvendig fordi den forhindrer forråtnelse. Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn. Orkel er i ferd med å utvikle en prototype av rundballepakker som skal redusere plastbruken med 40 prosent.


Forskere ved Ruralis, i samarbeid med en rekke bedrifter, interesseorganisasjoner og Sortland videregående skole får 11,8 millioner kroner til å studere hvordan grønn omstilling innen landbrukspolitikken også kan levere på rettferdighet. De vil se på forholdet mellom gårdshusholdningens økonomiske ytelse, produksjon og sosiale bærekraftsindikatorer og implikasjonene av grønn omstilling. Prosjektet skal også jobbe med engasjement i bygdesamfunn.


– Forskningssamarbeid mellom ulike aktører vil styrke regionenes konkurransekraft, og prosjektene vi nå investerer i er viktige for det grønne skiftet innen klimasmart mat og landbruk. Forskning på mat, landbruk og skog er viktig for å møte fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.


Disse får tildeling gjennom Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) fra Forskningsrådet juni 2022.

bottom of page