top of page

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

torsdag 9. juni 2022

Tekst og foto: Norsk Kylling

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

Norsk Kylling er den første produsenten i verden som i stor skala kan levere kylling sertifisert etter en ny dyrevelferdsstandard utviklet av verdens ledende dyrevernsorganisasjoner. Dyrevernalliansen i Norge applauderer.

Den nye standarden, European Chicken Commitment (ECC), er utarbeidet av verdens ledende dyrevernsorganisasjoner, blant annet Anima og Compassion in World Farming (CiWF).

Standarden inneholder flere krav som er betydelig strengere enn norske eller andre lands regelverk, blant annet ved at det benyttes en mer saktevoksende kyllingrase, bedre plass for kyllingene i fjøset, naturlig lys og tredjepartskontroll for å sikre produksjon i henhold til krav.


Norsk Kylling har mottatt internasjonal pris og anerkjennelse for sitt ansvarsarbeid. Prisen «Special Recognition Award» deles ut av organisasjonen CiWF. I Ansvarsrapporten for 2021 beskriver Norsk Kylling hvordan de jobber med ansvar i hele verdikjeden, spesielt med fokusområdene dyrevelferd, miljø og sosialt ansvar. 


Les mer om hvordan dette er et resultat av en samarbeidsmodell mellom bønder, dyrevernere og industri på hjemmesidene til Norsk Kylling

bottom of page