top of page

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

fredag 26. mai 2023

Tekst og foto: Fremtidens Industri

Din bedrift er hackerens største mål. Gjør du nok for å tette sikkerhetshullene?

En undersøkelse gjennomført av IBM viser at industri- og teknologibedrifter er hackeres fremste mål. Nå skal Fremtidens Industri sjekke status hos bedriftene i Agritech Cluster og de andre klyngebedrifter de er tilknyttet.

Samtidig som mange bedrifter har økt sin bruk av IKT, settes det paradoksalt nok av mindre ressurser til digital sikkerhet. Manglende kompetanse innen digital sikkerhet gjør bedrifter sårbare ovenfor digitale angripere som ønsker å skaffe seg attraktiv forretning sensitiv informasjon, forklarer sikkerhetsrådgiver Aida Angell fra FI.


Hun leder arbeidet med spørreundersøkelsen som skal avdekke kunnskapsnivå og områder for tiltak innen digital sikkerhet hos små og mellomstore bedriftene som er tilknyttet Agritech Cluster, i tillegg til klyngene Ocean Autonomy Cluster, RENERGY, MIDSEC og NCE Aquatech Cluster.


Formålet med undersøkelsen er å legge grunnlag for et hovedprosjekt som skal gå tettere på bedriftene og bidra til at bedriftene i målgruppen selv utvikler gode sikkerhetsstrategier og tiltak for sin bedrift, gjennomføre forenklede sårbarhetsanalyser, og etablere og utvikle en god sikkerhetskultur blant de ansatte.


- Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Spørsmålene vil gi bedre bevissthet omkring egen sikkerhetskultur. Og så er det svært viktig å understreke at all informasjon behandles konfidensielt og vil kun brukes til statistiske formål, sier Angell.


Spørreundersøkelse


Undersøkelsen tar ca. 10 minutter og kan besvares av alle.

Spørreundersøkelsen finner du her. Webinar 


I tillegg arrangeres det et webinar hvor det blir en gjennomgang av prosjektet, og mulighet for å stille spørsmål.

Det skjer 6. juni, 09:00 – 09:40.

Mer informasjon kommer.


Dersom du ikke har mulighet til å delta på webinaret, men fortsatt har spørsmål om forprosjektet, eller digital sikkerhet, ta kontakt med Aida Angell: aida@fi-nor.no

bottom of page