top of page

Bærekraft på egne gårdsbruk

onsdag 20. september 2023

Tekst og foto: Rose Bergslid

Bærekraft på egne gårdsbruk

- Vi må drive slik at det frister for neste generasjon å ta over, fremhevet melkeprodusenten Anna Håland Berget fra Åndalsnes under fagdagen på Dyregod.

- Med tre barn er melkeroboten veldig viktig for å få hverdagen til å gå rundt, fortsatte hun. 


Det samme poengterte Kjersti Ellingsgård fra Bolsøya, som har fire barn. De to gårdbrukerne snakket i et fellesforedrag om bærekraft på egne gårdsbruk under fagdagen om bærekraft fredag 1. sept. 2023. Målet med arrangementet var å «tenke høyt sammen» om bærekraft. 


Forsker ved NIBIO Tingvoll, Lise Grøva, kom direkte fra Verdens Husdyrkongress i Frankrike, og en viktig konklusjon derfra var at landbruket ikke kan fanges i «kalkyler og modeller». Lokale løsninger er viktig, og areal, folk og husdyr må rekobles.


Bærekraftig verdiskapning er et hovedmål for TINE, sa TINE-styremedlem Anne Berit Løset. Et svært viktig bærekraftstiltak er tilsetting av metanhemmere i kraftfôret. Et annet viktig tiltak er klimakalkulatoren og dyrevernindikatorer. - Slik dokumenterer vi vår bærekraft, og det er helt nødvendig, poengterte Anne Berit.


Agritech Cluster ved Jørn Magne Vaag og Rose Bergslid var til stede på seminaret, og hadde stand sammen med klyngemedlemmene NORSØK og NIBIO. Her fikk vi snakket med bønder og folk fra landbrukets organisasjoner, og oppfordret de til å skrive en lapp til forslagskassa med utfordringer/områder det bør forskes på.

bottom of page