top of page

Søkerwebinar: Et "levende laboratorium" for jordhelse – hva er det for noe?

BESKRIVELSE

Passer for: Nærings- og samfunnsaktører knyttet til areal og landbruk, og FoI-miljøer


Pris: Gratis


Påmeldingsfrist: 13. desember 2022 - kl 09:00


En metode? En plattform? Et lokalt sted for eksperimentering? En prateklubb?


EUs Samfunnsoppdrag Jordhelse har som mål å etablere 100 levende laboratorier og fyrtårn innen 2030. De første utlysningene for levende laboratorier ligger ute.


Forskningsbasert kunnskap er grunnlaget for kunne håndtere de store samfunnsutfordringene, men det er anvendelsen under lokale forhold som vil bane vei for omstillingen til bærekraftige samfunn. I EU anvendes derfor levende laboratorier mer og mer og konseptet har nå funnet veien til jord og matproduksjon.


Nøkkelord i levende laboratorier er aktiv brukermedvirkning, samskaping, utvikling av løsninger gjennom repetisjon, og relevans for lokale forhold. Gode eksempler på løsninger som fungerer, vil deles og dermed spres til flere relevante aktører og steder.


I løpet av webinaret vil du bli bedre kjent med hva levende laboratorier kan være og bety for ulike institusjoner og aktører. 


Hvordan kan vi etablere slike i Norge?


PROGRAM

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever ikke påmelding | This event does not require sign-up.

Digitalt: Arrangementet strømmes

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Dato: 13. desember 2022 | Kl. 08:30 - 10:30

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page