top of page

Prosjektverksted Akvaponi

BESKRIVELSE

Val FoU inviterer til prosjektverksted Akvaponi.


Tid: Tirsdag 6. september kl. 9 – 14

Sted: Val FoU, Nærøysund og Teams (hybridmøte)


Mål:

- Gjennom prosjektverkstedet skal det etableres et kunnskapsgrunnlag som skal benyttes for videre prosjektarbeid (forprosjekt / mulighetsstudie) med Akvaponi/Hydroponi.

- Synergien mot bruk av tre inngår som en del av arbeidet.

- Val FoU skal se på hvordan et test- og demoanlegg for planteproduksjon kan oppskaleres i tilknytning til et/flere settefiskanlegg i Namdalen, der en kan få prøve ut noen modeller/forsøk i mindre skala til å begynne med.


Målgruppe:

- Aktører og bedrifter som ønsker å delta i et forprosjekt/mulighetsstudie innen Akvaponi knyttet til Val FoU.


Agenda for prosjektverkstedet:

· Beskrivelse av Akvaponi-problemstillingen som løftes fram

· Status internasjonalt, Norge og Trøndelag

- Fakta og faglige innspill og muligheter fra sentrale FoU-aktører på Akvaponi og problemstillingen som er beskrevet (SINTEF Nord, Nofitech, WoodWorks!)

· Erfaring og behov - utfordringer og muligheter

- Case-studier fra bedrifter (Bygartner1, Ottem Carbonworks, Mære Landbruksskole)

· Metoder, teknologier og løsninger som døråpner for nye muligheter

- Hvilke løsninger eksisterer i dag? (SinkabergHansen, EcuNor, NTNU, Plan Tech)

- Finnes det ny, lovende teknologi som kan brukes?

- Hvilke bedrifter kan være interesserte?

- Kan synergier mellom næringene åpne dørene for nytt samarbeid?


Prosjektverkstedet vil bestå av korte innlegg fra næringene og forskningen, samt diskusjoner rundt behov og muligheter.


Frist for påmelding: torsdag 1. september 2022. 


Vel møtt!


Prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget inviterer til dette prosjektverkstedet sammen med Val FoU for å se på synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer. Temaet for dette prosjektverkstedet er fremtidige muligheter for Akvaponi. Målet er å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid gjennom et forprosjekt / mulighetsstudie for økt bruk av fornybare ressurser i grøntproduksjonen. Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever påmelding | This event requires sign-up.

Val FoU - Val skoler

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Bli med | Join now

Dato: 6. september 2022 | Kl. 07:00 - 12:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page