top of page
Open Site Navigation

Matseminaret 2023

BESKRIVELSE

I forbindelse med Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen arrangerer vi et matfaglig seminar om bærekraftig matsystem 2.august. Åpningen av Trøndersk Matfestival blir avslutningen på dette matfaglige seminaret.


De siste ti-årene har Europa vært preget av dyp fred, nå er situasjonen endret med krig og sikkerhetspolitiske spenninger. Gjennom Russlands invasjon av Ukraina, har oppmerksomheten rundt matproduksjon og forsyningssikkerhet endret seg betraktelig. Med matproduksjon i havet og på land, bidrar Trøndelag med 25% av Norges totale matproduksjon. Laksen er Trøndelags viktigste eksportvare, og utgjør to tredjedeler av trøndersk vareeksport målt i verdi. Hvordan kan Trøndelag som matregion bidra til å sikre landets beredskap og matforsyning i et globalt perspektiv?


Som landets ledende matregion har Trøndelag komplette verdikjeder innen havbruk og jordbruk, som gir grunnlaget for både nasjonal næringsmiddelindustri og 4-500 små og mellomstore lokalmatprodusenter. Siden 2005 har Oi! Trøndersk Mat og Drikke vist fram bredden og mangfoldet i trøndersk mat- og drikkeproduksjon gjennom Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen. I 2023 samles over 200 produsenter til en tre dagers Europas største mat- og bryggerifestival 3.-5.august.


Med dette som bakteppe arrangerer vi dette matfaglige seminaret i et partnerskap bestående av Agritech Cluster, Midt-Norsk Landbruksråd, NCE Aquatech Cluster, NHO, NTNU, Oi!,  Reitan-gruppen, Sparebank 1 SMN, SINTEF og Trondheim kommune. 


Sett av datoen nå. Programmet oppdateres fortløpende. 

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever ikke påmelding | This event does not require sign-up.

Britannia Hall, Trondheim

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Bli med | Join now

Dato: 2. august 2023 | Kl. 09:00 - 14:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page