top of page

Kick off

BESKRIVELSE

Kick off 21. april


Sted: Norsk Kylling, nyanlegget på Orkanger


Tidspunkt : 12:00 – 18:00, etterfulgt av middag på Bårdshaug Herregård kl. 18:30


11:30 – 12:00 Ankomst og registrering


12:00 – 12:45 Velkommen


 • Agritech Cluster - ved leder i Midt-Norsk Landbruksråd Kari Åker

 • Trøndelag Fylkeskommune – ved leder for Hovedutvalg for næring Per Olav Hopsø

 • Norsk Kylling AS – ved administrerende direktør Kjell Stokbakken


12:45 – 13:45 Visningsgang Norsk Kylling


Det vil bli lagt opp til mingling og til å se seg rundt i Norsk Kylling sin visningsgang. De plasserer da folk lett tilgjengelig for å kunne fortelle og svare på spørsmål om det en ser på veggene og ut vinduene som har utsikt ned i produksjonen.  


Vi har satt av ganske god tid til mingling og for å se seg om da vi forventer at det vil være stort behov for å hilse på og slå av en prat etter år med restriksjoner. Norsk Kylling serverer baguetter og kaffe.


13:45 – 15:30 Bærekraft i alle ledd


 • Droner som framtidas bærekraftige løsninger i jordbruket? – ved daglig leder Atilla Haugen, Biodrone AS

 • Hvordan vil fremtidens jordbruk se ut og hvordan kombinerer Nofence bærekraftige løsninger med dyrevelferd – ved Sales Manager Norway Harald Harstad, Nofence AS

 • Bærekraftambisjonene til Nortura - ved leder bærekraft Cecilie Arnesen Hultmann, Nortura SA

 • Ambisjoner for Landbrukets klima og energisenter – ved utviklingsleder Tove Hatling Jystad, Mære Landbruksskole

 • Bærekraft er mer enn klima - ved Forskningsleder Anne Kjersti Bakken, Divisjon Matproduksjon og samfunn, NIBIO


15:30 – 16:00 Kaffe og gjærbakst


16:00 – 18:00 Bærekraft i alle ledd


 • Hva skjer på bærekraft internasjonalt – ved førsteamanuensis Dr. Eirin Marie Skjøndal Bar, Department of Biotechnology and Food Science, NTNU 

 • El-Watch sin nye satsing på jordbruket – ved CEO Ingar Fredriksen, El-Watch AS

 • Digitalisering og dataflyt gjennom verdikjeden - ved leder for utvikling og innovasjon Erland Kjesbu, Landbrukets Dataflyt SA

 • Hvilken nytte har forskninga av Agritech Cluster – ved daglig leder Turid Strøm, NORSØK

 • AgriTech Nordic 2022 - ved daglig leder Håvard Belbo, T:lab

 • Agritech Cluster og veien videre - ved leder av Midt-Norsk Landbruksråd Kari Åker


18:30 3-retters middag, Bårdshaug Herregård

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever påmelding

Norsk Kylling

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Dato: 21. april 2022 | Kl. 10:00 - 16:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page