top of page

Fremtidige muligheter med redusert CO2-avtrykk fra emballasje

BESKRIVELSE

Digital workshop, 7. april 2022, kl. 09:00-11:30


Agenda for workshop:


Velkommen

Seniorforsker Lars Johansson, RISE-PFI, Woodworks! Cluster


Mengder og typer emballasje som tilvirkes, forbrukes og gjenvinnes i Norge

- Hvilke volum og typer emballasje bruker vi i dag?

Prosjektleder Jørgen Ingeberg, Circular Packaging Cluster

Utviklingssjef Johannes Daae, Grønt Punkt Norge


Brukserfaring og behov for type emballasje - utfordringer og muligheter mat- og havbruksnæringene

- Case-studier fra bedrifter i mat- og havbruksnæringene

 Fagsjef emballasje Solenne Roudot, TINE 

Teknisk leder produksjon Håvard Ramsfjell, AquaGen

Kvalitetssjef Elisabeth Hassel Kjønvik, Lerøy Midt AS

 

Metoder, teknologier og løsninger som døråpner for nye muligheter

- Hvilke løsninger eksisterer i dag for å lage netto-nullutslippsemballasje?

- Finnes det ny, lovende teknologi som kan brukes?

- Hvilke bedrifter kan bytte ut dagens emballasje mot netto-nullutslippsemballasje uten å øke matsvinn eller få redusert lagringsstabilitet?

- Kan synergier mellom næringene åpne dørene for nytt samarbeid?

Leder FoU Eirik Faukland, Moltzau Packaging, 

Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima 

Senior produktutvikler Daniel Bondeson, Orkla Home & Personal Care

Seniorforsker Kjersti Øverbø Schulte, SINTEF Manufacturing AS 


Oppsummering og avslutning – veien videre!

Seniorrådgiver Hege Michelsen Kolstad, Fremtidens Industri AS, NCE Aquatech Cluster

Seniorforsker Lars Johansson, RISE-PFI, Woodworks! Cluster

  

Workshopen vil bestå av korte innlegg fra næringene og forskningen, samt gruppediskusjon rundt behov og muligheter.


Frist for påmelding: tirsdag 5. april 2022. 


Vel møtt!


Prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget inviterer til denne digitale workshopen om synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer. Temaet for workshopen er fremtidige muligheter for bruk av emballasje med redusert CO2-avtrykk. Målet er å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid for økt bruk av fornybare ressurser i emballasje såkalt netto-nullutslippsemballasje. Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever påmelding | This event requires sign-up.

Digital workshop

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Dato: 7. april 2022 | Kl. 07:00 - 09:30

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page