top of page

Elektrifisering av jordbruket

BESKRIVELSE

Strøm og diesel blir dyrere, og klimautslipp skal ned.
Hvordan påvirker dette elektrifiseringen av jordbruket og hvilke alternativer har vi?


Et samarbeidsarrangement mellom Agritech Cluster og Renergy Cluster.


Sted: Mære Landbruksskole

Tid: 26. januar kl. 10-15


Målet med dagen er å bli bedre kjent med Grønt Kompetansesenter Skjetlein-Mære. Vi besøker Mære Landbruksskole, gården som vil bli den første i Norge uten utslipp av klimagasser. Grønt Kompetansesenter Skjetlein-Mære har tilgang til testfasiliteter for teknologibedrifter og gründere som vi skal se på. 


Dagen legger grunnlag for å se på mulighetsområder for videre satsinger innen elektrifisering av jordbruket. Samlingen vil passe godt for ansatte og ansvarlige som jobber med energi, og for bedrifter som tilbyr produkter og -tjenester innen stasjoner eller mobil energibruk.


PROGRAM

  • Tove Hatling Jystad - Introduksjon av Grønt kompetansesenter, Mære som FoU-arena og Nullutslippsgården

  • Andreas Overrein, NTE - Energimarkedet og energibruk i landbruket

  • Tove Hatling Jystad med flere - Omvisning hos Mære Landbruksskole


LUNSJ


  • Lars Petter Bartnes, Fjøssystemer - Investering i energiløsning 

  • Martin S. Solli og Leidulf Husjord, Solli Bioenergi - Kartlegging og ny fornybar energi på gården

  • Patrick Aanonli, VinGrip Energy - Utvikling vindmølle og vindkraft 

  • Ellen Loxley,  Bryte Batteries - Hvordan batterier bidrar til et landbruk som får energi fra lokalprodusert strøm

  • Truls O. T. Hansen, NLR Trøndelag - Dobbeltknivslåmaskina kutter dieselforbruket i to

  • Birger Tunset, DUUN Industrier - Elektrisk gjødselpumpe 


DESCRIPTION

Dette arrangementet krever påmelding | This event requires sign-up.

Mære Landbruksskole

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Bli med | Join now

Dato: 26. januar 2023 | Kl. 09:00 - 14:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page