top of page

Biogasskurs hos Svanem Biogass

BESKRIVELSE

Klyngemedlem Svanem Biogass opplever veldig interesse, blant annet fra gårdbrukere, for sin anleggsutbygging i Hellandsjøen. Utbygginga av Svanem Biogass har ført til opparbeidelse av ny kompetanse for en investering i denne type biogassanlegg. En kompetanse som kan deles med dere.


Gårds- og grendeanlegg for å produsere biogass og biogjødsel er veldig aktuelt slik situasjonen har blitt med høye energi- og gjødselpriser samt framtidige krav for å redusere klimautslipp fra landbruket.


Råstoffet i anlegget er husdyrgjødsel fra 12 gårdbrukere i området og slam fra nærliggende landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Produktene fra anlegget er biogjødsel som vil bli distribuert til bøndene som leverer råstoff og biogass som enten kan brukes til transport eller til strømproduksjon for gården og nærområdet.


Gründer Roar Svanem og hans samarbeidspartnere mener at dette er et konsept som flere gårder og grender kan ha nytte av, og inviterer til en kursdag der gårdbrukere og andre interesserte kan få en innføring i hva det vil si å bygge og drifte et biogassanlegg av denne type størrelse.


Kurset vil bli arrangert på Svanem Samfunnshus tirsdag 28. mars

2023, med følgende program:


10.00 Velkommen til Hellandsjøen v/Roar Svanem.

10.05 Kort orientering om biogass, produksjon og bruk av gassen v/Ingvar Kvande, Norsøk.

10.20 Presentasjon av biogassanlegget på Svanem og prosjektet fram til ferdig anlegg v/Roar Svanem, Svanem Biogass AS.

10.45. Hva har Svanem Biogass gjort for å lykkes med å etablere et biogassanlegg v/Jan Arild Sletvold og Ole Johan Svorkdal, Thams Innovasjon.

11.00 Gjødselvirkning av biorest v/ John Geirmund Lied, NLR.

11.15 Økonomien i et biogassanlegg v/Jan Arild Sletvold, Thams Innovasjon.

11.30. Finansiering av biogassanlegg v/Torill Mevik, Innovasjon Norge og Hemne Sparebank.

11.45 Hvorfor er biogass viktig for framtidas landbruk v/Norges Bondelag


12.00 Lunsj med mulighet for spørsmål og uformell diskusjon.


13.00 Omvisning på biogassanlegget på Svanem.

14.30 Mulighet for å diskutere konkrete planer for nye biogassanlegg med Roar Svanem; Ingvar Kvande; Jan Arild Sletvold m.fl.


16.00 Slutt for dagen.


Kurset inkludert lunsj og med mulighet for å diskutere konkrete prosjektplaner og det koster kr. 2500,- å delta.


Påmelding til Thams Innovasjon, v/Ole Johan Svorkdal, ole.svorkdal@thamsinnovasjon.no tel. 916 92 135 senest

7. mars. Begrenset antall deltagere.


Arrangementet er et samarbeid mellom Svanem Biogass, NORSØK, Agritech Cluster og Thams Innovasjon.

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever ikke påmelding | This event does not require sign-up.

Svanem Samfunnshus

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Bli med | Join now

Dato: 28. mars 2023 | Kl. 08:00 - 14:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page