top of page

Årssamling i Agritech Cluster

BESKRIVELSE


Agritech Cluster feirer 1 år!


Bli  med til Oppdal og delta på Agritech Clusters første årssamling 22. – 23. mars!


I løpet av disse to  dagene skal vi møte aktører fra hele verdikjeden, og jobbe med klyngas kjerneområder bærekraft og teknologi innen mat og agri. Vi gleder oss til mingling, bedriftspresentasjoner, besøk med omvisning hos Elotec,  gårdsbesøk og festmiddag på kvelden.


På samlinga skal vi se på hva vi har gjort, sett og lært fra vi møttes for første gang hos Norsk Kylling i april i fjor til nå. Det blir satt av tid til å diskutere hva vi skal satse på framover; hva skal vi gjøre mer av og hva vi kan gjøre mindre av.


Tid: Faglig og sosialt program fra lunsj til lunsj onsdag 22. mars - torsdag 23. mars

Sted: Quality Hotel Skifer, Oppdal

Påmeldingsfrist: Onsdag 8. mars 2023


PROGRAM

Ukentlig leder Nils Heldal i Framom skal lose oss gjennom Årssamlingen.


ONSDAG 22. MARS


Kl. 11:00 Registrering og kaffe 


Kl. 12:00 Lunsj på hotellet 


Kl. 13:00 Velkommen til årssamling! 

 • Velkommen til årssamling, Styringsgruppeleder Jørn Magne Vaag, Agritech Cluster 

 • Status og gjennomgang av året som har gått, hva har vi sett, og hva har vi lært? Klyngeleder Åslaug Hennissen og øvrig klyngeteam, Agritech Cluster 

 • Introduksjon til bedriftsbesøk hos Elotec, Salgsingeniør Kjell Johnny Haugan, Elotec


Kl. 14:15 Fra Skifer Hotel Oppdal – Gruppa hentes og fraktes med buss til Elotec

 • Bedriftsbesøk, Salgsingeniør Kjell Johnny Haugan med flere, Elotec  


Kl. 15:45 Fra Elotec – Gruppa fraktes videre med buss til Eivind Såstad Mjøen for gårdsbesøk


Gårdsbesøk, Sauebonde og gårdsbestyrer Eivind S. Mjøen ønsker velkommen til gården sin sammen med forsker Lise Grøva, Nibio 


Tema:

 • Teknologi på gården

 • GPS sporing; -muligheter, nytte og mangler.

 • Og litt om bruk av kameraovervåking og drone


Kl. 17:00 Fra Eivind Såstad Mjøen – gruppa fraktes med buss tilbake til Skifer Hotel Oppdal


Kl. 17:15 Egentid

Nå er det mulighet for litt egentid; SPA, avslapping eller mingling på hotellet 


Kl. 19:00 1-årsfeiring!

Aperitiff og snacks, sofaprat og festmiddag 


 TORSDAG 23. MARS


Kl. 08:30 Registrering og kaffe 


Kl. 09:00 Velkommen til dag to! 

 • Velkommen til dag to av årssamling, Styringsgruppeleder Jørn Magne Vaag, Agritech Cluster 


Bedriftspresentasjoner 

 • Midtnorsk Slakt og Grilstad, Direktør Ståle Gausen, Grilstad

 • N2 Applied og NEO Sykkylven: "Hjemmelagd nitrogengjødsel fra strøm og flytgjødsel i Sykkylven", Head of Business Trond Lund, N2 Applied og daglig leder Petter Velle, NEO Sykkylven. 

 • EIKSenteret Midt-Norge: "EIKSenteret Midt-Norge - en bedrift i vekst", CEO/daglig leder Jon Magne Sæter, EIKSenteret 

 • Framom: "Hei, vi er Framom", Rådgiver og kreatør Vilde Tinmannsvik og Formgiver Ketil Enoksen, Framom


Strategidiskusjon

 • Hvor går veien videre?, Ledes av ukentlig leder Nils Heldal, Framom og Ole Svendgård, Inergo 


Kl. 12:00 Lunsj på hotellet og hjemreise 
DESCRIPTION

Dette arrangementet krever ikke påmelding | This event does not require sign-up.

Quality Hotel Skifer, Oppdal

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

22. mars 2023 - 23. mars 2023

Startdato | Tid

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page