top of page

Sintef skal forske frem verdens beste chipspotet fra Frosta

fredag 29. april 2022

Tekst: Lars Bugge Aarset / Foto: Sintef Ocean og Frostachips

Sintef skal forske frem verdens beste chipspotet fra Frosta

Hvilken potet lager det beste potetgullet? Det skal Produsentpakkeriet, Frostachips og Sintef Ocean finne ut.

Sintef Ocean har en unik kompetanse på både bærekraft, sirkulærøkonomi og sjømatprosessering. Erfaringen fra arbeid med kuldeteknikk, frysing, lagring og kjøling innen sjømatproduksjon har gradvis blitt utvidet til også å brukes innen frukt- og grønnsakslagring. Nå skal denne kompetansen brukes til å produsere verdens beste chipspotet på Frosta. Forskerteamet består av Hanne Dalsvåg, Solveig Uglem og Erlend Indergård hos Sintef Ocean.


- Samspillet mellom dyrkningsteknikk og lagring etter høsting er svært viktig med tanke på kvaliteten til potetchips. Lagringsstabiliteten for potet til chipsproduksjon påvirkes av en rekke faktorer, blant annet har forhold som for eksempel temperatur og fuktighet en avgjørende betydning for lagringsstabilitet og produktkvalitet, sier Hanne Dalsvåg som er Master of science ved Sintef, og forteller at ved fritering av poteter kan det dannes et uønsket stoff som heter akrylamid.


- Stoffet er helseskadelig og å redusere akrylamidinnholdet i potetchips er et viktig mål og kravene vil også skjerpes. Potetsort, forhold under dyrking og lagring vil kunne påvirke dannelsen av akrylamid. I dette prosjektet skal vi identifisere risikoområder i verdikjeden for industripoteter som skal benyttes til chipsproduksjon. Vi er ikke kjent med at det har blitt gjort en tilsvarende risikovurdering tidligere, så prosjektet vil bringe ny kunnskap på bordet, sier Dalsvåg.Styrker Trøndelag som matregion

Norge har en ekstra utfordring knyttet til sine kjølige vekstforhold, da dette gir høyere risiko for poteter med høyere sukkerinnhold. Dette kan i sin tur gi økt innhold av akrylamid i potetchipsen. Det finnes en del forskning på feltet, men spesielt med dette prosjektet er fokus på forhold i Trøndelag.


- Målet er en state-of-the-art for potetlagring i Trøndelag med fokus på risikoområder for industripoteter som skal benyttes til chipsproduksjon. Uteluftens betydning er viktig og tørre lagre i kystnære strøk, slik tilfellet er langs kysten av Trøndelag, kan gi utfordringer. Forhåpentligvis vil prosjektet også føre til både nye muligheter og prosjektidéer, da det er ønskelig å få i gang et større hovedprosjekt etter dette som kan gå enda mer i dybden og med flere samarbeidspartnere, sier Dalvåg.


Viktig nettverksarbeid skaper nye samarbeid

- Dette er et nytt og svært nyttig samarbeid. For oss som produsent er det viktig å ha god kontroll på produksjonen og kvaliteten på sluttproduktet, både når det gjelder råstoffkvalitet og selve chipsproduksjonen, sier Thor-Eirik Albrektsen som er daglig leder i Produsentpakkeriet Trøndelag.


- At vi som produsent har fått mulighet til å koble oss sammen med forskningsmiljøet på Sintef er et godt eksempel på hvordan Oi! Trøndersk Mat og Drikke bidrar til både nettverksbygging, økt verdiskapning og samarbeid i den trønderske matregionen, sier han. Forskningsprosjektet er en del av Grønn Forskning som Oi! Trøndersk Mat og Drikke leder.


- Temaet i prosjektet er interessant fordi kunnskapen som fremskaffes vil gi kunne bidra til å styrke Trøndelag som matregion gjennom flere ringvirkninger. For det første er dette et viktig prosjekt for å bidra til lokal produksjon basert på lokale råvarer. Riktig lagring av poteter er videre viktig i et helseperspektiv, gjennom lavest mulig mengde akrylamid i ferdig produkt, samt i et økonomisk perspektiv, gjennom arbeidsplasser og økt verdiskapning, sier Dalsvåg.


Roten til god smak

- Frostachips skal være rå på smak, sier Tommy Hanson Wikmark. Han er daglig leder og styreleder i Frostachips. Da er det viktig å kvalitetssikre råvarer, ved å både velge og utvikle nye råvarer for å få til et bærekraftig sluttprodukt av høy kvalitet.


- Frostachips skal produseres på lokale råvarer av høy kvalitet dyrket på Frosta. Da er det viktig å finne de beste potetene som har egenskaper tilpasset norsk klima og produksjon i Trøndelag. Et mål er også å utvide dyrkningssesongen. Dette både øker tilgangen til ferske råvarer og begrenser lagringstiden. Poteten er selvfølgelig viktigste ingrediens. Det er poteten som er stjerna, sier Wikmark.


Forskningsteamet

  • Solveig Uglem er forsker innen fiskeri og ny biomarin industri, med spesialfelt innen kvalitet av matprodukter, herunder holdbarhet, prosessering, kjemisk kvalitet og forbrukeropplevd kvalitet.

  • Hanne Uglem er forsker innen fiskeri og ny biomarin industri, med spesialfelt innen kvalitet av matprodukter, herunder holdbarhet, prosessering, kjemisk kvalitet og forbrukeropplevd kvalitet.

  • Erlend Indergård er seniorforsker innen fiskeri og ny biomarin industri. Erlend har ekspertise innen kuldeteknikk, kjøling og lagring av mat.

  • Thor-Eirik Albrektsen er daglig leder i Produsentpakkeriet Trøndelag på Frosta.

  • Tommy Hanson Wikmark er daglig leder og styreleder i Frostachips.

  • Åslaug Hennissen fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke har vært kompetansemegler.


Om Sintef Ocean

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri, marinteknisk og biomarin forskning. Kompetansen fra prosessering av sjømat, frysing, lagring og kjøling blir gradvis blitt utvidet til også å brukes innen frukt- og grønnsakslagring. SINTEF Ocean jobber tett sammen med NTNU og har stor tilgang til avansert forskningsinfrastruktur i sine laboratorier.

bottom of page