top of page

Samarbeid på tvers av næringer

onsdag 7. september 2022

Tekst: Åslaug Hennissen / Foto: Hege Michelsen Kolstad

Samarbeid på tvers av næringer

Det var en spennende, interessant og faglig tung forsamling som deltok fysisk og digitalt på prosjektverksted Akvaponi hos Val FoU.

Aktører fra hav, jord og skog var samlet hos Val FoU tirsdag den 6. september for å dele kompetanse og erfaringer om fremtidige muligheter innen akvapopni og hydroponi. 


Takk for innlegg og bidrag fra sentrale FoU-aktører og med gode bedriftscaser fra: 
- SINTEF Nord, v/Jon Svenning og Didrik Ulleberg
- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) / Kvidul AS, v/Astrid Kristine Tennøy
- Woodworks! Cluster! v/Lars Johansson
- NOFITECH, v/ Kari Johanne Kihle Attramadal
- Urban Gartneren AS v/Tugushan Alp
- Mære landbruksskole v/Mariann Hovin
- Ottem Carbonworks v/Lars Johansson
- PlanTech v/Davor Poljcic
- EcuNor v/ Børge Søraas
- SinkabergHansen AS v/Edgar Dahl


Målet var å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid gjennom et forprosjekt / mulighetsstudie for økt bruk av fornybare ressurser i grøntproduksjonen. 


Det var prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget som inviterte til dette prosjektverkstedet sammen med Val FoU, Prosjekt Bioøkonomi i Namdalen og AgriForsk for å se på synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer. 


Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.

bottom of page