top of page

Norturas første bærekraftrapport - Matforsyning for fremtiden

fredag 20. mai 2022

Norturas første bærekraftrapport - Matforsyning for fremtiden

Nortura har i mai lagt fram sin første bærekraftrapport – «Matforsyning for fremtiden» for året 2021. Rapporten skal være et årlig vitnemål for hvordan Nortura leverer på sine målsettinger.

Nortura har i mange år jobbet med sirkulære løsninger og god ressursforvaltning, som er viktige byggesteiner i en bærekraftig drift, men 2021 markerte flere milepæler innenfor bærekraft i Nortura. Norturas fikk sin første helhetlige bærekraftstrategi som i tillegg til klima også tar for seg økonomiske og sosiale forhold. 2021 ble også det først året hvor Nortura rapporterer på selskapets bærekraftsmål og utgir en bærekraftrapport.


- Vi vet at den omstillingen vi nå er i gang med, kommer til å kreve mye av oss, men jeg er stolt av grunnlaget vi har lagt i 2021 for å bli Norges mest bærekraftige matprodusent i 2030. Rapporten viser noen av de beste bærekraftprosjektene våre i 2021, samt hvor langt vi er kommet i å nå målene vi har satt oss, sier Cecilie A. Hultmann, leder for bærekraft i Nortura.

Bærekraftrapporten er utviklet i samsvar med standarden til Global Reporting Initative (GRI). I år leverer Nortura i tråd med Core 1 kravene, etter hvert som man får bygget ut interne rapporteringssystemer vil rapporten bli enda dypere og mer sofistikert. Rapporten utgjør også utgangspunktet for Norturas årlige Communication on Progress til FNs Global Compact.


Se rapporten her.

bottom of page