top of page

Norsk Landbruksrådgivning på Kvithamar var vertskap for første fysiske styremøte

søndag 6. mars 2022

Tekst: Guro Kulset Merakerås / Foto: Ole Ekker

Norsk Landbruksrådgivning på Kvithamar var vertskap for første fysiske styremøte

Etter to år med digitale møter var gleden stor da styringsgruppa i Agritech Cluster endelig kunne møtes på ekte - ansikt til ansikt.

- Å ha ulike foretak samlet rundt bordet på denne måten er så interessant, jeg gleder meg enormt til å se hva som kommer ut av koblingene som skjer når gründere og landbruk oppdager hverandre, sier en fornøyd klyngeleder Åslaug Hennissen etter det aller første fysiske styremøtet i Agritech Cluster. Det ble holdt på Kvithamar på Stjørdal, der Norsk Landbruksrådgivning for et år siden overtok forsøksgården og driver 400 mål til forsøk og demonstrasjon.

- Vi er et rådgivningsselskap som er eid av bønder og som jobber for bønder, sier Truls Olve Terjesønn Hansen, rådgiver på presisjonslandbruk. Sammen med 60 kolleger i NLR Trøndelag jobber han for å finne bedre, mer effektive, og energibesparende løsninger på alt innen fôr, gjødsel, maskinpark og arbeidsmetoder innen plantevekst.


Bygger på lang tradisjon

Kvithamar ble, som et av få gårdsbruk i landet, originalt bygd som forsøksgård, og er tilrettelagt for uttesting og sammenligning, blant annet gjennom små forsøksfelt, lagerrom med ulike temperaturforhold og laboratorier.

- Vi er ingen forskningsinstitusjon, men har utstyr og kompetanse til å gjøre feltforsøk, forklarer Truls.

De ansatte er dyktige og høyt utdannede agronomer som kan å bruke utstyret, og som vet å utnytte den styrken som ligger i at det finnes analysedata for jorda på Kvithamar fra de siste hundre år. Gården ble nemlig opprettet på 1920-tallet, og har vært arena for strukturert testaktivitet siden 1950-tallet. BioForsk, og senere Norsk institutt for bioøkonomi, benyttet gården som testsenter for biologisk landbruksforskning i flere tiår år og dro blant annet nytte av at stedet er representativt for jordarter og klimatiske forhold som finnes i Trøndelags store landbruksområder.


- Skjult skatt

Lokalkunnskap og uttesting i faktiske, lokale forhold er viktig også for dagens vertskap på Kvithamar, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag.

- Mye ny landbruksteknologi er utviklet i Mellom-Europa eller USA, og er ikke nødvendigvis tilpasset norske forhold. Derfor trengs det testing og lokal utvikling. Her kan vi stenge av hele eller deler av gården for å teste ut roboter eller annet utstyr i trygge rammer, vi har store haller med god takhøyde og kort vei fra verksted til jorder. Alt dette er en fordel når man skal teste ny teknologi, sier Truls, som ser for seg at Kvithamar kan bli en god arena for utprøving av utstyr for flere medlemmer av Agritech Cluster.

- Truls har reist verden rundt for Kverneland som er en av Europas største redskapsprodusent, og har veldig god innsikt i den praktiske siden ved landbruk og utstyr. Det er en skjult skatt som sitter på Kvithamar, sier Åslaug. Noen av styremedlemmene besøkte stedet for aller første gang da de kom til styremøtet, og klyngelederen tror de fikk øynene opp for muligheter de ikke tidligere hadde tenkt på.


Staker ut kursen

På dette første fysiske møtet sto «bli kjent» høyt på agendaen. Kloke hoder og praktiske hender fra Felleskjøpet Agri, AutoAgri, Norsk Kylling, Mære Landbruksskole, Sparebank 1 SMN, Nortura, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag (NLR) skal stake ut kursen for det videre arbeidet i Agritech Cluster, under klyngeledelse av Oi! Trøndersk Mat og Drikke og med Fremtidens Industri (FI) som rådgiver.

- Vi må bli kjent med hverandre for å kunne stake ut denne kursen. Vi skal fortsette med månedlige møter. Nå som samfunnet har åpnet, så skal hele bølingen fortsette med det vi begynte på nå på Kvithamar: Vi skal dra på besøk til hverandre. Ellers registrerer vi at det er interesse for klynga, også blant gründere som tidligere ikke har jobbet med landbruket. Hvem vet hva fremtida bringer? Dette blir spennende, fastslår klyngeleder Åslaug Hennissen

bottom of page