top of page

Mære landbruksskole - en samhandlingsarena

torsdag 6. oktober 2022

Tekst: Åslaug Hennissen / Foto: Mære Landbruksskole

Mære landbruksskole - en samhandlingsarena

Mære landbruksskole er en samhandlingsarena og et aktivt treffpunkt for studenter, gårdbrukere, bedrifter og FoU-miljø.

Her testes og prøves nytt utstyr og nye metoder innen grønn næring og sirkulærøkonomi.

I dag gratulerer vi hele teamet med ledelse, ansatte og samarbeidspartnere på Mære med 2,8 millioner kroner i bevilgning til Landbrukets klima og energisenter over Statsbudsjettet!

Mære Landbruksskole har fire fjøs, en stall, 1300 dekar jord og et veksthus, og tilrettelegger for forskning og utvikling på nye grønne løsninger. Utforsk mer om skolen og aktiviteten i Landbrukets klima og energisenter og hva som skjer på Mære her.

bottom of page