top of page

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

tirsdag 9. august 2022

Tekst og foto: NTNU

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

NTNU har siden januar 2022 drevet et forskningssamarbeid med NIBIO, SINTEF og Ruralis for å finne ut hva som er viktige bærekrafttema for lokale mataktører.

Et regionalt innovasjonsteam ledet av Eva Falch fra NTNU har som en del av prosjektet intervjuet over 80 lokale aktører. Resultatet fra intervjuene viser at det er fire områder trønderske mataktører ønsker å spesielt satse på:

1. Matsvinn
Hvordan kan vi mobilisere alt engasjementet rundt
matsvinn slik at Trøndelag blir et forbilde og utnytter
ressursene 100%?

2. Sirkulærøkonmi
Hvordan kan mataktørene samarbeide om å løfte Trøndelag som en matregion som utnytter ressursene til minste molekyl og dermed sikrer fremtidig ressursgrunnlag? (Og blir et europeisk utstillingsvindu!)

3. Fremtidens mat
Hvordan kan vi forberede oss og våre mataktører på å møte de kommende endringene som skjer?

4. Kunnskapsgapet
Hvordan kan vi kartlegge kunnskapsbehovet til mataktørene? Og hvordan kan vi matche kunnskapsmiljøene og mataktører for å fylle kunnskapsgapet?

Prosjektet var finansiert av Trøndelag fylkeskommune og SpareBank 1 SMN


#trønderskmatogdrikke #trøndelag #mat #innovasjon #matsvinn #kunnskap #ntnufoodforum #fremtidensmatogdrikke #matogdrikke #bærekraft #bærekraftigmat #sirkulærøkonomi #innovasjon #ntnu #ntnufakultetfornaturvitenskap #food #research

bottom of page