top of page

Hvordan ble bondens melketanker miljøvennlige?

lørdag 28. mai 2022

Tekst og foto: Åslaug Hennissen / Skala Fabrikk AS

Hvordan ble bondens melketanker miljøvennlige?

- Dette startet som et forsøksprosjekt hvor både TINE, SINTEF og NTNU var involvert, forteller fabrikksjef Atle Monsås fra Skala Fabrikk AS i Trondheim. Nå har vi levert over 500 tanker, og det kommer til å bli flere.

Prosjektet Desoto med melketanker som har CO2-kjøling startet opp allerede i 2013. Det tok tid å få de nye tankene til å bli en suksess i markedet. 


Til tross for bruk av det klimanøytrale kjølemiddelet, lasersveisede kjøleplater og direktekjøling, var det tungt å få igang salget av de innendørs melketankene som hadde kjølekappe på tanken. Men så kom et forsøksprosjekt med TINE på plass i 2016-17, med levering av 20 melketanker til ulike bønder, og det ble en ubetinget suksess. 


- Nå 4-5 år seinere har vi levert over 500 slike tanker, og det fungerer utrolig bra, sier en stolt og glad fabrikksjef. Vi bygger den norske Melkeveien!


Ved å benytte CO2 til kjøling av tankene, kan energiforbruket gå ned ca. 20%. Gjennom varmegjenvinning kan man hente ut ca. 0,5 liter varmt vann på 75⁰C pr liter melk man kjøler. 


Varmen fra kjøleanlegget kan benyttes til oppvarming av melkerommet, varmegjenvinning via akkumulatortank, forvarming til varmtvannstank, drikkevann til kyr og gulvvarme.


Nå er Skala Fabrikk igang med nytt prosjekt med bruk av klimanøytrale kuldemedium. Med SkaleUp høytemperatur varmepumpe HTVP løftes hett vann opp til 115⁰C ved hjelp av R290/R600 kaskadevarmepumpe.


Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet i et samarbeid mellom Skala Fabrikk, TINE, Cadio, Dorin og SINTEF og skal avsluttes i Q2 2022.


Skala Fabrikk er med i flere liknende prosjekter og har også andre produkter med naturlige kuldemedium. Her kan du les mer om gårdstankene til Skala Fabrikk. bottom of page