top of page

Grønn framtid

fredag 27. januar 2023

Tekst og foto: Nils Heldal, Framom

Gronn framtid

Mære landbruksskole skal bli Norges første nullutslippsgård. Dette skjer i tett samarbeid med NTNU og SINTEF. Men det krever hardt og målretta arbeid.


-Det er vår visjon å få til dette, og vi har dårlig tid. Det er bare syv år til 2030, sier utviklingsleder ved Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein, Tove Jystad.


Argritech Cluster inviterte til temadag på Mære landbruksskole 26.januar. Mange frammøte og journalister fra NRK, Trønder-Avisa og Adressa fikk foredrag om hvordan jordbruket kan bli klimanøytralt, samt omvisning på Mære.


-For noen år siden satte vi oss som mål at Mære skulle bli landbrukets klima og energisenter og at vi skulle på statsbudsjettet. Det har vi fått til, og derfor skal vi også få til Norges første nullutslippsgård, sier Jystad.


På Mære utvikles, testes og formidles praktiske klimaløsninger.

- Bonden kjenner på klimaendringene hver dag. Å bli utslippsfrie handler ikke bare om å innfri en Paris-avtale, det handler vel så mye om å berge arbeidsplasser. Det er krevende å få landbruket klimanøytralt, men ikke umulig. Det er viktig å se dette med praktiske øyne.


-Våre løsninger må være enkle å gjennomføre for bonden. Det handler om energiproduksjon, energireduksjon, karbonfangst, agronomi, teknologi, dyrevelferd og fotosyntese.


Mære landbruksskole ble også nylig et av ni pilotprosjektet i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). Jystad tror satsingen på miljø er en av årsakene til elevvekst.


-Helt klart. Både satsingene våre og fasilitetene gjør oss attraktive, og det gjør oss stolte. For framtiden ligger bokstavelig talt i hendene på elevene som går her.

bottom of page