top of page

Gladnyhet fra RFF Trøndelag

tirsdag 28. mars 2023

Tekst og foto: RFF Trøndelag

Gladnyhet fra RFF Trøndelag

Styret for Regionalt forskningsfond Trøndelag har vedtatt å utvide rammene for 2023.

Det betyr at RFF Trøndelag lyser ut regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekt) for både næringsliv og kommunal sektor. 


Forskningsfondet gjør oppmerksom på at både små og store bedrifter kan søke om regionale innovasjonsprosjekt i næringslivet, og at fondet mottar søknader innenfor et bredt spekter av tematikker. 


Samlet sum for de to hovedprosjektutlysningene med frist 31. mai er 12 millioner kroner.


Totalt lyser fondet ut 24 millioner kroner til små og store forskningsprosjekter i 2023. 


Frist for å søke regionale kvalifiseringsstøtte er 30. mars og 5. oktober.


For mer informasjon om RFF Trøndelags utlysninger og frister se nettside.

bottom of page