top of page

Fremtidige muligheter for bærekraftige matsystem

onsdag 15. februar 2023

Tekst: Åslaug Hennissen

Fremtidige muligheter for bærekraftige matsystem

Engasjement, driv og mange gode innspill oppsummerer kort den digitale workshopen «Fremtidige muligheter med bærekraftige matsystem».

De temaene mataktører i regionen synes er viktigst og ønsker spesielt å satse på er fôrutvikling og industriell symbiose. Industriell symbiose handler om å utnytte sidestrømmer for mindre svinn i matproduksjonen. Workshopen besto derfor av korte innlegg på områdene fôr og industriell symbiose fra næring og forskning, samt gruppediskusjon med 70 deltakere rundt behov og muligheter innen tematikkene.


Dagen startet med en felles innsikt i status med tall og fakta på mengder og typer sidestrømmer som tilvirkes, forbrukes og gjenvinnes med  innlegg fra Matsentralen i Trondheim, NTNU og SINTEF Ocean.


Galåvolden Gård, Grønne Folk og Norsk Kylling fortsatt med  å fortelle om sine erfaring og behov, og hvilke utfordringer og muligheter for industriell symbiose de ser som gode eksempelbedrifter fra matnæringene.


Samlingen ble avsluttet med gode diskusjoner rundt metoder, teknologier og løsninger som døråpner for nye muligheter. Her bidro Ruralis, Felleskjøpet Fôrutvikling, Nutrishell og NTNU med innlegg om hva som skjer på forskningsfronten og innblikk i  kommersielle løsninger. 


Agritech Cluster arrangerte den digital samlingen i samarbeid med klyngemedlemmene NTNU, Norsk Kylling og Oi!. bottom of page