top of page

Forbrukeren er ballets dronning!

mandag 21. november 2022

Tekst: Åslaug Hennissen / Foto: Kari Sunnset

Forbrukeren er ballets dronning

Så enkelt og så komplisert er fremtidens muligheter for norsk mat, mener Elisabeth Morthen, direktør Gartnerhallen SA.

Midtnorsk Samvirkekonferanse samler over 300 deltakere til faglige innlegg og interessante debatter om framtidens muligheter og utfordringer med bærekraftig norsk mat.

Skal norskandelen og konkurransekraften øke, er samarbeid viktig, slår Trine Vaag fra Nortura SA, Marit Haugen fra TINE SA, Anne Skuterud fra Felleskjøpet Agri SA og Bård Gultvedt fra NorgesGruppen fast i paneldebatten under konferansen.

Paneldeltakerne fremhever at økt salg av norsk mat handler om ha dette som et felles mål, med god kommunikasjon ut til forbruker. Ved å jobbe sammen kan aktørene skape en bærekraftig verdikjede - som fungerer i krig og fred.

Takk til arrangøren Midt-Norsk Landbruksråd for at jordbruksklynga fikk presentere arbeidet vårt med å ta i bruk ny jordbruksteknologi, dokumentere bærekraftig produksjon, ha god dyrevelferd og kvalitet i alle ledd som en viktig del av å møte framtidens utfordringer.

bottom of page