Open Site Navigation

En halv million til "Sikkerhetssystem for autonom redskapsbærer"

Friday, May 6, 2022

Tekst: Åslaug Hennissen / Foto: AutoAgri

En halv million til "Sikkerhetssystem for autonom redskapsbærer"

AutoAgri er blant vinnerne i først tildelingsrunde av kvalifiseringsprosjekter i 2022 fra Regionalt forskningsfond Trøndelag.

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut 12 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter i næringsliv og kommuner i 2022. 


I første tildelingsrunde i april ble det gitt støtte til fire forskningsprosjekter med en samlet støttesum på 1,8 millioner kroner. Det betyr at ramma for høstens søknadsfrist er på hele 10 millioner kroner, og at fondet kan tildele opp mot 20 nye kvalifiseringsprosjekter i høst. 


Neste søknadsfrist er 5. oktober.


Et regionalt kvalifiseringsprosjekt er et viktig steg i utviklingen av nye produkter, tjenester og arbeidsmetoder, forteller sekretariatsleder Linda Bye. Hun håper flere bedrifter og kommunale virksomheter nå vil søke støtte til et regionalt kvalifiseringsprosjekt. Det er viktig at prosjektene tar utgangspunkt i næringslivets eller kommuners behov – og at søker er geografisk lokalisert i Trøndelag.


Oversikt over kvalifiseringsprosjekter som fikk støtte etter fristen 25. februar finner du her.

Agritech Cluster - lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

KONTAKT   OM OSS   BLI MEDLEM   PERSONVERN

© 2022 Agritech Cluster