top of page

Dette er bærekraft i praksis

mandag 12. desember 2022

Dette er bærekraft i praksis

El-Watch AS setter igang et stort innovasjonsprosjekt innen sensorbasert vedlikehold for industrien.

Gjennom prosjektet skal bedriften utvikle en rekke nye sensorer som er optimalisert for bruksområdet prediktivt vedlikehold i industrien. I prediktivt vedlikehold overvåkes maskiner og utstyr av sensorer, og når noe er slitt eller viser unormal aktivitet varsler utstyret ved hjelp av sensorene om at vedlikehold må utføres.

Dermed kan vedlikeholdsoperasjoner gjøres til gunstig tid for personell, og til optimal tid for utstyret.

El-Watch har gjennom innovasjonsprosjekt hentet 21,2 millioner kroner i kapital. Ni millioner kroner er støtte fra Innovasjon Norge. I tillegg gjennomførte selskapet en emisjon i oktober og hentet 12,2 millioner kroner fra eksisterende og nye eiere.

I utviklingsprosjektet skal rindalsbedriften samarbeide med industriaktører som vil fungere som piloter.

bottom of page