Open Site Navigation
Forbrukeren er ballets dronning

Forbrukeren er ballets dronning!

November 21, 2022

Så enkelt og så komplisert er fremtidens muligheter for norsk mat, mener Elisabeth Morthen, direktør Gartnerhallen SA.

Kan vannhyasint brukes til dyrefor

Kan vannhyasint brukes til dyrefôr?

November 17, 2022

Planten blir kalt «The terror of Bengal» opprinnelig hjemmehørende i Amazonas, men er nå spredt til mange steder i varme områder. Planten er et betydelig problem fordi den totalt kan dekke ferskvannsoverflater. Orkel tar turen til Kenya for å undersøke om ugress kan bli fôr.

Trøndersk innovasjon ut i verden

Trøndersk innovasjon ut i verden

November 10, 2022

På Orkels lokaler i Fannrem fikk deltagere på Agritech Cluster høre om trønderske suksesshistorier.

Nå er det bondens tur

Nå er det bondens tur!

October 26, 2022

Uten bønder forsvinner mye av leverandørindustrien, foredlingsindustrien, og matvareindustrien. Agritech Cluster har bonden i sentrum av innovasjon og forskning.

Mære landbruksskole - en samhandlingsarena

Mære landbruksskole - en samhandlingsarena

October 6, 2022

Mære landbruksskole er en samhandlingsarena og et aktivt treffpunkt for studenter, gårdbrukere, bedrifter og FoU-miljø.

Samarbeid på tvers av næringer

Samarbeid på tvers av næringer

September 7, 2022

Det var en spennende, interessant og faglig tung forsamling som deltok fysisk og digitalt på prosjektverksted Akvaponi hos Val FoU.

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

Bonden følger temperaturen i fjøset på mobilen

August 16, 2022

Gladnyhet for landbruket! Målrettet jobbing mot økt brannsikkerhet på gården gir resultater.

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

Innovasjonsteam for å løfte Trøndelag som bærekraftig matregion

August 9, 2022

NTNU har siden januar 2022 drevet et forskningssamarbeid med NIBIO, SINTEF og Ruralis for å finne ut hva som er viktige bærekrafttema for lokale mataktører.

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

July 27, 2022

Praten gikk livlig da små og store aktører fra blå og grønn sektor møttes til matfaglig seminar under Trøndersk Matfestival.

Forskning for bærekraft

Forskning for bærekraft

June 27, 2022

Forskningsrådet investerer 116 millioner kroner til forskning og innovasjon innen landbruk, mat og trebruk. Blant annet er det prosjekter som skal se på å redusere plastbruken når man lager rundballer, lage gjødsel fra avfall fra fiskeoppdrett og utforske bruken av droner, roboter og sensorer til presisjonsjordbruk.

Ny jordbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt

Ny jordbruksteknologi gjør bondeyrket mer attraktivt

June 23, 2022

Mange deltok ivrig i diskusjonene da fem grønnsaksprodusenter satte behovet for automasjon og elektrifisering på agendaen.

Den koster 2,3 millioner - og kan bli en revolusjon

Den koster 2,3 millioner - og kan bli en revolusjon

June 21, 2022

Les kommentaren Kato Nykvist skrev i Adresseavisen etter klyngemøtet i Vanvikan i juni.

Siste nyheter

Agritech Cluster - lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon

KONTAKT   OM OSS   BLI MEDLEM   PERSONVERN

© 2022 Agritech Cluster