top of page

Workshop - Bondens Dashbord og datadeling

BESKRIVELSE

Landbrukets Dataflyt inviterer i samarbeid med Agritech Cluster til:


Workshop på InnoCamp, Steinkjer: Bondens Dashbord og datadeling


Mål:

- I workshopen skal vi bli kjent med Landbrukets Dataflyt sine tjenester knyttet til deling av data, Bondens Dashbord-konseptet og EU-prosjektet Demeter https://h2020-demeter.eu/


Landbrukets Dataflyt skal utvikle et digitalt dashbord (en «app-store» inkl datadeling) for bønder med digitale fellesløsninger for alle aktører i landbruket, mini-applikasjoner fra ulike aktører og en inngang til ulike aktørers digitale tjenester for bonden.


- Vi ønsker gjennom workshopen å bidra til etablering av konkrete samarbeid mellom aktører og bedrifter som har eller bidrar til digitale løsninger for bønder. Bondens dashboard-konseptet kan være et virkemiddel for dette slik at aktører sammen med Landbrukets Dataflyt og/eller andre aktører kan iverksette konkret samarbeid gjennom f.eks datadeling, applikasjonsutvikling mot bønder.


Målgrupper:

- Beslutningstakere, idehavere, IKT-utviklere og fagfolk innen landbruk hos private bedrifter, etablerte som nye, og offentlige etater som har eller har ambisjoner om å utvikle eller bidra til digitale løsninger for bønder.


- Støtte- og virkemiddelapparat og finansiører av bedrifter, samarbeids- og utviklingsprosjekter relatert til digitalisering og digitale løsninger i landbruket


- Rådgivnings- og forskningsmiljø


Agenda for prosjektverkstedet:

· Velkommen til InnoCamp som arena for samhandling og innovasjon, Håvard Belbo, T:Lab


· Lunsj


· Presentasjon av klynga, Agritech Cluster


· Demeter og andre relevante EU-prosjekter – en oversikt over pågående og kommende muligheter for forskningssamarbeid internasjonalt relatert til AgriTech og digitalisering i landbruket, Arne Berre, SINTEF Digital


· Presentasjon av Landbrukets Dataflyt sine tjenester for datadeling og konseptet Bondens Dashbord, Erland Kjesbu, Landbrukets Dataflyt


· Gjennomgang av tekniske løsninger hos Landbrukets Dataflyt og i Bondens dashboard – hvordan koble seg på og komme i gang? v/Systor Trondheim, hovedleverandør til Landbrukets Dataflyt


· Diskusjon og ideutveksling i grupper


Store og små, nye og etablerte aktører sine behov og muligheter i forhold til datadeling og applikasjonsutvikling. Hva er relevant i vår virksomhet relatert til datadeling og Bondens dashboard – hvilke behov har vi, innspill til videre utvikling av Bondens dashboard, hva kan være interessant å samarbeide om?


Vi setter opp gruppene når påmeldingen er klar, det er mulighet for å komme med egne ønsker knyttet til «gruppepartnere». Korte forberedte innledninger fra enkeltaktører i gruppa (case kan og meldes inn ved påmelding).


Vi ønsker innspill på tema til gruppearbeid relevant til Bondens Dashbord, og aktører som ønsker å bruke anledningen til å komme i konkret dialog med samarbeidspartnere.


· Kort oppsummering fra gruppene og diskusjon i plenum


· Oppsummering og avslutning – veien videre mot Bondens dashboard og annet samarbeid relatert til datadeling, AgriTech og digitalisering i norsk landbruk, Erland Kjesbu, Landbrukets Dataflyt


Frist for påmelding: tirsdag 18. oktober 2022

Angi evt ønsker om gruppepartnere og evt case som ønskes presentert for gruppa i kommentarfeltet ved påmelding.


Vel møtt!
DESCRIPTION

Dette arrangementet krever påmelding | This event requires sign-up.

InnoCamp, Steinkjer

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Bli med | Join now

Dato: 25. oktober 2022 | Kl. 09:00 - 14:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page