top of page

Nordic Green Business Forum

BESKRIVELSE

Nordic Green Business Forum 2024


De mest aktuelle temaområdene innen skogbruk, jordbruk, havbruk og energisektoren står på agendaen, når nordiske aktører samles for å diskutere den globale utviklingen og våre muligheter til å styrke nordisk samarbeid.


Fra vårt samarbeidprosjekt BioVerdi 2.0 deltar prosjektleder Kari Thyholt og Morten Andersen som foredragsholdere (begge fra NCE Aquatech Cluster).


Her vil de løfte fram hvordan næringene hav, skog og jord kan samarbeide for sirkulære ideer og kommersielle initiativer – og hvordan klyngesamarbeidet kan bidra til å sette fart på dette!


Finn mer informasjon om program og påmelding her.


Mer om prosjekt BioVerdi 2.0 – jord, skog og hav


I en region hvor hav-, jord- og skogbrukssektoren står sterkt, har Trøndelag en unik mulighet til å ta en global lederrolle. Dette er bakgrunnen for at de tre sektorene, representert ved Wood Works! Cluster, NCE Aquatech Cluster og vår egen klynge, samarbeider om prosjekt BioVerdi.


Finn mer informasjon her!

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever ikke påmelding | This event does not require sign-up.

Sigtuna, Sverige

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

14. mars 2024 - 15. mars 2024

Startdato | Tid

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page