top of page

AgriForsk: Næringsgruppesamling

BESKRIVELSE

Hvordan blir bondens problemstillinger forskning og innovasjon?


Vi møtes i verkstedhallen på Kvithamar til felles kick-off for arbeidet i AgriForsk sine Næringsgrupper sesongen 2023/24.


I år inviteres bedriftene i Agritech Cluster til å ta del i arbeidet i Næringsgruppene sammen med primærprodusentene. 


Bedrifter som ønsker å delta oppfordres til å ta med presentasjoner, teknologi, test- og demoprodukter og annet landbruksutstyr for innspill og diskusjon under samlingen.  

DESCRIPTION

Dette arrangementet krever påmelding | This event requires sign-up.

Nye Kvithamar forsøksgård

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

6. november 2023 - 7. november 2023

Bli med | Join now

Startdato | Tid

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page