top of page

Informasjonsmøte om utlysninger fra Europakommisjonen: «Mission Soil»

BESKRIVELSE

«A Soil Deal for Europe” 


A Soil Deal for Europe (Mission Soil) er én av fem oppdrag finansiert under EU-programmet for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Målet er å opprette 100 levende laboratorier og fyrtårn innen 2030 for å fremme bærekraftig land- og jordforvaltning i både urbane og rurale områder.Utlysninger 2024 er nå publisert, med søknadsfrist 8. oktober.


Europakommisjonen arrangerer digitalt informasjonsmøte 25. april, kl. 13-15.

Her vil blant annet Living Labs emner presenteres, og det blir muligheter for å stille spørsmål.


Selve utlysningene finner du her, og Europakommisjonens "A Soil Deal for Europe" kan du lese mer om her.


DESCRIPTION

Dette arrangementet krever ikke påmelding | This event does not require sign-up.

Påmelding (skjema) kommer her

Hvilke felter skal være med?

Start & Sluttdato (flere dager)

Bli med | Join now

Dato: 25. april 2024 | Kl. 11:00 - 13:00

Påmeldingsskjema

Takk for din påmelding!

Type deltakelse
bottom of page